Boşanma Davalarında Hangi Delillere Başvurulabilir?

Bireyler sevgi ve hoşgörünün getirmiş olduğu mutluluğu beraber paylaşabilmek için evliliğe adım atmaktadırlar. 2 kişi bir hayatı birleştirmek amacıyla istedikleri zaman kanunlar çerçevesinde belirlenen şartları yerine getirerek evlenmektedir. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde evlilik yasalarla koruma altına alınmış olan bir kurumdur. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde yürürlükte olan kanunların içeriklerine göre taraflardan biri veya ikisinin herhangi bir sorun belirtmesi durumunda sağlanan evlilik kurumunun sonlandırılması da mümkündür. Evliliği sonlandırmaya boşanma denilmektedir. Burada bazen tek tarafın şikayetleri bazen ise iki tarafın birlikte almış oldukları kararlar etkili olarak boşanma sağlanabilmektedir. Yani kısaca evlilik birliğinin bozulmasına boşanma diyebiliriz. Bazı durumlarda boşanma aşamasında zorluklar ortaya çıkabilmektedir. Bir taraf boşanma isterken diğer taraf istememektedir. Bu tarz durumlarda boşanmak isteyen tarafın şikayetçi olduğu tarafla ilgili bazı delilleri mahkemeye sunması gerekmektedir.

Devamını Oku

İşten Çıkarılınca İşçi Nereye Başvurmalı?

İş hayatında işçi-işveren arasında yaşanabilmesi muhtemel tüm sorunlar, İş Kanununda yer alan hükümler doğrultusunda çözüme kavuşturulmaktadır. İş akdi işveren tarafından haksız bir şekilde fesih edilen işçiler de kanun hükümlerine uygun başvurularla sahip oldukları haklara kavuşabilmektedir. İşçi-işveren arasında yaşanan en önemli sorunlardan biri olan işten çıkarılma, işçinin yaşayabileceği en büyük sorunlardan biridir. İşçinin gelecek korkusu yaşamasına ve psikolojik olarak çöküşüne sebep olan bu tür durumlarda kanuni sürecin gerektiği gibi yürütülmemesi halinde önemli hak kayıplarının oluşması muhtemeldir.

Devamını Oku

Boşanma Davasında Neler Talep Edilebilir?

Herkes mutlu bir yuva kurmak, güzel bir evlilik sürdürmek ve çocuk sahibi olmak ister. Ancak hayatta her şey insanlar için olduğu gibi boşanmak da insanlar içindir. Evlilik gibi boşanmak da doğal bir süreçtir. Fakat bazı zorlukları vardır. Evlilik esnasında hayallerine kavuşmanın verdiği mutluluk ile her şey yolunda gözükebilir. Ancak boşanmak bu kadar hızlı ilerleyen ve olumlu duygularla gelişen bir süreç değildir. Ülkemiz de boşanmaların çoğundan bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Sonuçta genel itibariyle oturmuş bir kültürümüz olduğundan herkes medeni davranamaz. Sorunsuz boşanma oranı oldukça düşüktür.

Devamını Oku

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmam Lazım

Türk Medeni Kanunu’nda belli kurallar çerçevesinde boşanma davaları hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Anlaşmalı boşanma, her iki tarafında boşanmaya karar vermesi ve boşanma durumunda alınan kararlar konusunda fikir birliğine varılması sonucunda yapılan boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında Hâkim, tarafların boşanma ve diğer zorunlu konularda anlaşıp anlaşılmadığına bakmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında kısa sürede çözüme ulaşılmaktadır. Boşanma davası boyunca kavga ve çekişmelerden uzak kalmak isteyen çiftler anlaşmalı boşanmayı yolunu tercih ederler. Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma sebebinin Medeni Kanun’da yer alan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” hükmü esas alınarak boşanmaya karar verilir.

  Devamını Oku

Hamileyken Boşanma Davası Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Günümüzde en sık görülen dava türlerinden biri boşanma davalarıdır. Boşanma davalarının pek çok sebepleri bulunmaktadır. Evlilik birliği birçok sebeple sarsılmaktadır. Bu durumlarda boşanmayı istemek kişisel bir haktır. Eşler Aile Mahkemeleri’ne başvurarak anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açarak bu birlikteliği sonlandırabilirler. Fakat bazı şartların oluşması halinde evlilik sonlandırılabilir. Diğer bir yandan boşanma davalarında süreci etkileyen ve sürecin yönünü değiştiren birçok sebep bulunmaktadır. Bu unsurlar; nafaka, velayet, boşanma tazminatı miktarı, boşanma protokolünün hazırlanması, mal paylaşımı gibi konular dava sürecini etkileyen unsurlardır. Fakat boşanma davasını etkileyen ve birçok soru işaretini de beraberinde getiren en önemli konu, eşin hamilelik durumunun olmasıdır.

  Devamını Oku

İhanet Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma sebepleri; özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere iki gruba ayrılır. İhanet yani aldatma, özel sebepler arasında yer alan boşanma sebeplerindendir. İhanet nedeniyle açılan boşanma davaları çekişmeli olarak görülmektedir. İhanet yani aldatma, eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşini aldatması anlamına gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı görülen davalar Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi gereği özel yargılama usulleri ile yapılmaktadır. Zina, evli bir kişinin gayri meşru bir şekilde başka biriyle cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerden birisinin başkasıyla sarılması, öpüşmesi gibi haller Türk Medeni Kanunu’na göre zina olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi hallerde açılan dava, haysiyetsiz yaşam sürme gerekçesiyle açılmaktadır.

Devamını Oku

Avukata Danışma Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davaları eşlerden birinin boşanmak istediğini beyan ederek bir dilekçe ile başvurması sonucunda boşanma davası açılır.  Ancak bu süreç bir avukatla anlaşılarak yapılırsa süreç kısalır ve adil bir boşanma gerçekleştirilir.

Boşanma Davaları Kaça Ayrılır?

Boşanma davaları ikiye ayrılır.

  • Çekişmeli boşanma davası
  • Anlaşmalı boşanma davası

Devamını Oku

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerin aralarında birçok sebepten dolayı anlaşmazlık olabilir.  Ancak hukuk devleti,  geçerli olan yasalar gereği eşler arasında oluşan anlaşmazlıklar nedeniyle alınan boşanma kararının hukuki bir gerekçeye bağlanmasını şart koşar.   Bu konuda birçok gerekçe sayılabilir.  Bunun en önemli gerekçelerinden biri evlilik kurumunun şiddetli geçimsizlik sebebiyle sarsılmış olmasıdır. Bu durum boşanmak isteyen eşlerin hukuki geçerliliği sayılmaktadır.  Bu gerekçe Medeni Hukukta şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılır.  Bunun gerçekleşebilmesi için eşlerden birinin boşanma davası açması gerekir.  Bununla birlikte davayı açan eşin boşanma gerekçelerini ortaya koyması beklenir.  Boşanmanın gerçekleşmesinden önce bir takım talepler gündeme gelebilir.  Örneğin nafaka gibi.  Bu konuda karar verildikten sonra boşanma gerçekleşebilir.

Devamını Oku

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları, evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda eşlerin herhangi biri tarafından açılabilmektedir. İki farklı şekilde açılabilen boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları şeklinde 2 farklı süreçte incelenir. Çekişmeli boşanma, evlilik birliğini oluşturan tarafların boşanmanın temel unsuru olan velayet, tazminat, nafaka ve boşanma konularının tamamında veya en az biri üzerinde anlaşamaması sebebiyle açılır. Bu tür davalarda taraflar iddia, talep ve savunmalarını Aile mahkemesi huzurunda dile getirerek dava sürecini devam ettirirler.

Devamını Oku

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

Sizde iş davalarında uzman bir avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz. İş ve iş hukuku davalarındak sorularınız için aşağıdaki formu doldurun yanıtlayalım veya hemen bizi arayın.