Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

boşanmak için gerekli evraklar

Boşanmak isteyen eşlerden biri bunu gerçekleştirmek için bir takım hukuki gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekir. Böylelikle boşanmak için ilk adımı atmış olurlar. Boşanmak için gerekli evrakların başında boşanma dilekçesi gelir. Boşanma dilekçesinde boşanmak isteyen kişi boşanma gerekçelerini anlatır. Bu gerekçeleri destekleyen delilleri ortaya koyar ve bunların dosyaya eklenmesi gerekir. Daha sonra ise eklemek istediği,  bildirmesi gereken durumlar varsa bunları dosyaya daha sonradan ilave edebilir.  Bu deliller çok çeşitli olabilir. Belge,  evrak,  fotoğraf vs. birçok evrak dosya içinde yer alabilir. Boşanma davası sıkı usul şartları denilen davaların içinde yer alır. Ancak dava devam ettiği sürece belgelerin teslim edilmesi ve talepte bulunmak istenildiğinde bunları yerine getirmek için belli tarihler vardır. Bunlara uyulması gerekir. Yoksaiki taraftan biri hak kayıplarına uğrar.

Devamını Oku

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

terk sebebiyle boşanma

Eşlerden biri herhangi bir gerekçe olmadan diğer eşi terk ettiğinde ve geri dönmediği durumda boşanma davası açmaya hak kazanır. Ancak,  bu geri dönüş 6 aydan fazla devam etmişse, hâkim tarafından ihtar çekilmiş bu ihtarda sonuç alınamamış ise terk edilen eş boşanma davası açma hakkını elde eder. Diğer eş ise evi ve eşini terk etmiş sayılır. Dava açmaya hak kazanan terk edilen eş isterse eşine bir ihtar çeker ve 2 ay içinde dönmesi için uyarıda bulunabilir.  Aksi durumda bu yaptığının sonuçlarına katlanacağı ihtarında bulunur.  Bu ihtarı eş, hâkimnezdinde de yapabilir ilanen de bildirebilir. İlan edildikten sonra veya ihtarda bulunulduktan sonra iki ay içinde eş dönmezse terk edilen eş dava açma hakkına elde eder. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi demek ortak paylaşılan bir yaşamı bitirmesi ve ayrılması anlamına gelir. Bu nedenle bu bir boşanma sebebidir.

Devamını Oku

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

aldatma nedeniyle boşanma davası

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası devam eden bir evlilikte eşlerden birinin diğer eşi aldatması ile aile mahkemesinde açılan davadır. Zina evlilik kurumu devam ederken eşinin dışında başka bir kişiyle ilişki kurması durumudur. Eşlerden birinin bir başkasıyla öpüşmesi,  sarılması yâdaona dokunması gibi durumlar zina olarak kabul edilmez. Buna haysiyetsiz yaşam sürme denilebilir. Bu gerekçe ile boşanma davası açılır ancak zina gerekçe gösterilemez.  Zina davasının açılabilmesi için bir başka kişiyle cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir. Aldatma, zina nedeniyle boşanma davası sebepleri ikiye ayrılır.  Aldatmayan eş için özel boşanma nedenidir. Ancak davacı aldattı dediği eşinin zina eylemini ispat etmesi gerekir. Buna göre hâkim boşanma kararı verir.

Devamını Oku

İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır?

İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır?

İş mahkemeleri işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklara bakmakla görevli olarak kurulmuş özel ihtisas mahkemelerindendir.

Bu uyuşmazlıklar iş davalarının konusunu oluşturur. İş davalarını şöyle açıklayabiliriz:

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri, yani hizmet akdi veya İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarla ilgili görülen davalardır.

İş mahkemeleri kurulmadan önce işçi ve işveren arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekteydi.

İş mahkemelerinin kurulmasını takiben İş Kanunu’ndan doğan davalar bakımından görevli mahkeme İş Mahkemesi olmuştur fakat iş mahkemelerinin bulunmadığı yerde iş davalarına bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli kılınmıştır.

İşçinin ödenmeyen maaşlarına ilişkin talepleri, kıdem tazminatına ilişkin alacakları, iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sebepsiz veya geçersiz bir sebebe dayandırılarak feshedilmesi durumunda işe iade davası ya da haksız feshe ilişkin tazminat, ihbar tazminatı talepleri ve benzeri birçok hak ve talep, davacı işçi veya işveren tarafından iş mahkemelerine götürülmektedir.

Ayrıca yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemine geçilmiştir.

İş sözleşmesi geçersiz bir sebebe dayandırılarak feshedilen ya da benzer bir haksızlığa uğrayan işçi ilk önce arabulucuya başvurmalıdır. Arabulucuyla da ihtilaf çözülmez ise bu hususu tespit ettirmek suretiyle İş Mahkemesi’ne başvurmak zorundadır.

Devamını Oku

İş Mahkemesi’nde Tanıklara Ne Sorulur?

İş Mahkemesi’nde Tanıklara Ne Sorulur?

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade, hizmet tespiti, ücret-mesai veya İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarla ilgili sorunlar yaşanabilir.

İşçi ya da işveren olarak çalışma hayatında yer alanlar, İş Mahkemesi’ne konu olabilecek benzer bir sorun yaşadığında mahkemede tanık (şahit) göstermek isteyebilir.

Böyle bir durumda özellikle karşılaşılan sorunlardan en önemlisi işçinin açtığı bir iş davasında iş yerinde çalışan diğer işçileri tanık olarak gösterememesidir.

Tanık olması istenen işçi hâlen çalıştığı iş yerinde işverenle arasının bozulmaması için işçi lehine tanıklıktan doğal olarak çekinmektedir.

Bu durumda genellikle işçi tarafından olayı görmeyen ama duyum yoluyla haberi olan işçiler veya kişiler mahkemeye tanık olarak gösterilebilmektedir.

Devamını Oku

İş Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

İş Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

Çalışma hayatında yer alan kayıtlı çalışanların sahip oldukları yasal hakları mevcuttur. Bu hakları bilerek çalışmaları, yaşayacakları olumsuz bir durum karşısındaki savunma ve itirazlarında yararlı olacaktır.
İşçilerin hakları arasında şunlar yer almaktadır:
— Aylık ücret hakkı ve sigortalı olarak çalışma hakkı,
— İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih hakkı,
— Kıdem tazminatı hakkı,
— İhbar tazminatı hakkı,
— Kötü niyet tazminatı,
— Tatil ücretleri,
— Mola hakkı,
— Süt izni hakkı,
— Sendika hakkı,
— Mesai ücretlerinin alınması hakkı.
İşçiler bu hakların gasp edilmesi durumunda İşçi Mahkemesi’ne bir dava açarak haklarının kendilerine verilmesini talep edebilirler.

Devamını Oku

İş Mahkemesi İstinaf Kararları Nelerdir?

İş Mahkemesi İstinaf Kararları Nelerdir?

Çalışma hayatında işçiyle işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların kendi içinde çözülememesi sonunda İş Mahkemesi’ne götürülmesi durumu ortaya çıkabilir.

Yasal işleyiş gereği önce arabulucuya başvurulur, sorunun çözülmemesi hâlinde artık dava başvurusu yapılabilecektir.

Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Dava Süresi Ne Kadardır?

Kıdem Tazminatı Dava Süresi Ne Kadardır?

Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması hâlinde iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır.

İşçinin düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında iş yerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir.

Devamını Oku

Doğum Borçlanması Nedir?

doğum borçlanması nedir

Doğum borçlanması, çalışan kadınların SGK’lı olduktan sonra, doğum yaptığı ve sonraki süreçte çalışmadıkları günler için sosyal güvenlik hayatının dışında kalması ve SGK’ya olan borçlanma durumudur. Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber doğum borçlanması tutarları da değişmektedir. Doğum borçları tarafınıza bildirilikten sonra 1 ay içinde ödenmesi zorunludur.

Devamını Oku

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

kısa çalışma ödeneği nedir

Genel olarak ekonomik, sektörel bölgesel krizler ya da zorlayıcı olan nedenlerle işyerinde var olan haftalık çalışma saatlerinin geçici şekilde en az üçte birine denk gelecek şekilde azaltılması ya da devamlılık koşulu aranmadan işyerindeki faaliyetin bütünüyle ya da kısmi şekilde en az dört hafta süreyle durdurulması, işyerinde üç ayı aşmayacak şekilde sigortalılara çalışmamış oldukları zamanlar için gelir desteği sağlanan bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku