Anybody who suspects child abuse has a legal obligation to report their concerns...

İş Hukuku Avukatı

Bozdağ Hukuk, 4857 sayılı İş Kanun’u kapsamında, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden doğan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü, tarafların yasal haklarının korunması konusunda yasal danışmanlık ve hukuk hizmeti vermektedir. Ülkemizde iş piyasasında mevcut kayıt dışılık, işçilerin yasal haklarını eksiksiz almaları noktasında, etkin ve süratli bir hukuki mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Tarafların mevzuattan doğan haklarını temin eden İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklanan davalar çeşitli olmakla beraber, yaygın olarak hukuki hizmet verdiğimiz uyuşmazlık ve davalar:

our securities lawyers can better advise each client as well as to help ensure that any disclosure documents are accurate and complete at our law firm the securities attorneys understand that there is a difference.

our securities lawyers can better advise each client as well as to help ensure that any disclosure documents are accurate and complete at our law firm the securities attorneys understand that there is a difference.

our securities lawyers can better advise each client as well as to help ensure that any disclosure documents are accurate and complete at our law firm the securities attorneys understand that there is a difference.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var?