Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?

yürütmenin durdurulması kararı nedir

Yürütmenin durdurulması kararı bu kararın en önemli özelliği idari yargı alanına giriyor olmasıdır. Yürütmenin durdurulması kararının genel özelliklerinden bahsedecek olursak yürütmenin durdurulması kararı bir ara karardır.

Yargılama yapılıp yargılama bitiminden sonra idari işlem ya da idari eylemler ile alakalı olarak herhangi bir şekilde mahkemenin vermiş olduğu net bir karar ortada yoktur.

Devamını Oku

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

meslek hastalığı nedeniyle tazminat

Meslek hastalığı, çalışanın, çalıştığı işte icra ettiği görevden dolayı karşılaştığı bedensel ve ruhsal olarak işi yapmasına engel durumların ortaya çıkma haline denir.

Özellikle uzun süre aynı işi yapan çalışanların karşılığı meslek hastalığı sonucunda kişinin maddi- manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır.

Meslek hastalığı sebebiyle açılan tazminat davaları kişinin bedenen ve ruhen yaşadığı sıkıntının maddi olarak teselli edilmesini amaç edinir.

Devamını Oku

Kadına ve Aileye Yönelik Şiddet ve Kanun

kadına şiddet kanunları

Şiddet; insanın doğasında var olan ve çeşitli zamanlarda kontrolsüz olarak ortaya çıkan bir eğilimdir. Şiddet özellikle günümüzde yaşanan toplumsal bir sorun olup kadına karşı  ciddi bir eğilim halindedir. Zira erkek öfke birikimini şiddet adı altında ifade etme yolundadır. Erkekte saldırganlık durumu temel bir dürtü halindedir. Ve bunu genelde yaşadığı sorunlara istinaden evde eşine ya da aile içindekilere yansıtmaktadır. Her sene artış gösteren kadın cinayetleri ve çocuklara olan şiddet eğilimleri çeşitli kanunlarla önlenmeye çalışılmaktadır.

Devamını Oku

İş Arama İzni Nedir?

İş arama izni en çok merak edilen konulardan biridir. Bu konu hem işçiyi hem de işvereni oldukça ilgilendirmektedir. İş kanunu gözetmeyen işveren bazen iş arama iznini işçiye vermeyebilir ya da tam tersi durumda söz konusu olabilir. İşçide işverenin verdiği iş arama izni saatlerini suiistimal edebilir. Bu durum her iki tarafı da oldukça ilgilendirmektedir. Bu nedenle öncelikle iş arama izninin ne olduğunu ya da iş kanununda yer alan tanımı iyi bilmek gerekir. Günümüzde artık kanunlar oldukça önem taşımaktadır. Hakkı olan iş arama iznini kullanamayan işçi bu durumda hakkını aramak da özgürdür.

Devamını Oku

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması

boşanmada eşlerin eşit kusuru

Evlilik birliğinde en önemli kişi gruplarından birisi şüphesiz çocuklardır. Evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocukların tüm hakları yasalarla korunma altındadır. Evlilik dışı çocuklar için de var olan hak ve sorumluluklar mevcuttur. Evlilik birliği dışındaki çocukların tanınması yani baba ile soy bağı kurmaları da evlilik dışı çocuğun tanınması davası ile hukukumuzda yer alır. Tek taraflı hukuk işlemi olan tanıma asla belli bir süreye tabi olmaz.

Çocuk anne karnına düştüğü andan başlayarak tanıma sonuçları ortaya çıkar. Evlilik dışı çocuklar, çocuk cenin halindeyken tanınabilecekleri gibi öldükten sonra bile tanınabilirler. Ayrıca zina sonucu doğan çocuklar da tanınma kapsamı içerisindedir.

Çocuklar evlilik birliği içerisinde dünyaya geldiklerinde babanın nüfus kütüğüne kaydedilirler ve babanın soyadını alırlar. Fakat bu durum evlilik birliği olmadan dünyaya gelen çocuklar için farklı olur. Evlilik birliği dışında doğan çocuk anne kütüğüne kaydedilir ve çocuğun velayeti de annededir. Çünkü çocukla annenin soy bağı doğum olayı ile birlikte kurulur.

Devamını Oku

Emeklilik Sebebiyle İş Akdi Feshi

emeklilik iş akdi feshi

İş Akdi; çalışan ile işveren arasında yapılan bir antlaşmadır. Bu anlaşma ile çalışan kişi, işverenine bağlı olmayı ve işverenin belirlediği kurallar ve ücretler çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş olur.

İş Akdinin bir diğer adı da “İş Sözleşmesidir”. İş Akdi belirli bir zaman dilimi için yapılacağı gibi, zaman dilimi belirtilmeden yani belirsiz bir süreliğine de imzalanabilir. İş Akdi, zaman açısından imzalanabilmesinin yanı sıra çalışma şekli, biçimi yönünden de imzalanır. Yani bu sözleşmeler tam süreli çalışma biçimi ya da kısmı süreli çalışma biçimi şeklinde de imzalanır.

Devamını Oku

Doktor Hatası (Yanlış Tedavi) Tazminat Davası

doktor hatası tazminat davası

İnsan yaşamında sağlığın değeri hiç bir şeyle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Yaşlısı genci kadını erkeği hastalıktan korunmak için gerekli tedbirleri alarak sağlıklarını korumaya çalışır. Buna rağmen kaçınılmaz hastalık durumunda da hastaneler ve doktorlar en büyük yardımcılardır. Hastanın iyileşmesi için gerekli teşhisin konulması buna göre tedavinin yapılması doktor kontrolünde yapılır. Bunun için gereken teçhizat da hastanelerde bulunur.

Sağlığı tehdit eden tüm etkenlerden sakınması rağmen bazı hastalıklara yakalanmamak mümkün olacaktır. Bu noktada doktorlar ve hastanelerden yardım almak gerekir. İşini özveri ile yapan doktorlar insanlara sağlığını kazandırırken aksi durumlarda doktor hastanın tedavisini yapamaz ve mahkemelik durumlar oluşabilir.

Devamını Oku

Boşanmada Tanıkların Davaya Etkisi

boşanma davasında tanıklar

Kadın ve erkek birbirleri ile birlikte bir yaşam istediklerinde evlenerek hayatlarını birleştirirler. Nikâh memurunun kıydığı nikâhta yakın çevre aileler ve arkadaşlar çiftin evliliğine tanıklık ederek mutluluklarını paylaşırlar.

Toplumun çekirdek ailesini oluşturan evlilik adımı büyük hayallerle yapılır. İki insan birbirlerini sevince bütün zorlukları birlikte aşacağına inanır. Fakat günümüz koşullarında evliliklerin sürdürülmesi oldukça zorlaşmıştır.

Devamını Oku

Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Hangi Hallerde Açılır?

babalık davası nedir

Babalık davası aile hukuk alanında en çok rastlanan davalardan biridir. Medeni Kanunda 301.maddededir. Babalık davası çocuk ile baba arasında açılan bir davadır. Amaç soybağının belirlenmesidir. Böylelikle babalık davası bir karar niteliğindedir. Aynı zamanda babalık davasında verilen karar; çocuğun ana rahmine düşmesi ile birlikte hüküm doğurmaktadır. Babalık davasını Türk Medeni Kanununa göre soybağının belirlenmesi için anne ve çocuk açılarından açılabilmektedir. Bu davayı açma hakkı her iki bireye de ayrı ayrı tanınmıştır.

Devamını Oku

Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Anlaşamayan çiftler arasında ortak bir karar sonucu boşanma davası açılmaktadır. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Her iki tarafında isteyerek boşanma davası açmış olması oldukça önemlidir. Boşanma davası açılırken ilk olarak iyi bir avukat bulunmalıdır bu sayede süreç iyi bir şekilde yürütülebilir. Çünkü boşanma davaları hem maddi hem de manevi olarak oldukça zor bir süreçtir. Dava sırasında hâkim her iki tarafa da belirli sorular yöneltir. Boşanma davasının neden açıldığı, davanın açılmasına sebep olan olay örgüsü, zaman içerisinde tarafların olayda haklılık payı gibi birçok soru sormaktadır. Bu soruların sorulma sebebi ise sebeplerin gerçekliği ve temelde neden sarsıldığını araştırmaktır. Sarsılma da hangi tarafın daha suçlu olduğunu araştırır. Sürecin devamında ise tanıkların ifadelerine başvurulur. Dava da hâkim tarafından verilen karar ile süreç işlemeye devam eder. Boşanma davalarının çeşitli olması sebebiyle bazen sorulan sorularda dava türüne göre değişmektedir.

Devamını Oku