Avukata Danışma Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davaları eşlerden birinin boşanmak istediğini beyan ederek bir dilekçe ile başvurması sonucunda boşanma davası açılır.  Ancak bu süreç bir avukatla anlaşılarak yapılırsa süreç kısalır ve adil bir boşanma gerçekleştirilir.

Boşanma Davaları Kaça Ayrılır?

Boşanma davaları ikiye ayrılır.

  • Çekişmeli boşanma davası
  • Anlaşmalı boşanma davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanmak isteyen kişiler davacının ikamet ettiği yere yakın bir aile mahkemesinde boşanma davası açılır.  İki tarafın uzlaşmasının mümkün olmadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası açılır. Bu dava süresi uzayabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davaları, davacının ikamet edilen bölgeye yakın olmasına bağlı değildir. Herhangi bir aile mahkemesinde dava açılabilir.  Bulunan adliyede boşanma davası açılabilir.  Anlaşmalı boşanma davalarında süreç daha kısa sürer.  En fazla 2 celsede boşanma kararı verilir.  İki taraf protokolü imzalayarak dava sonuçlanır.

Boşanma Davalarında Gerekçe Şart Mıdır?

Boşanma davalarında eşlerden biri boşanma dilekçesinde mutlaka somut bir gerekçe göstermek zorundadır.  Bu gerekçelerden kabul gören en önemli sebep şiddetli geçimsizliktir.  Bunun içine aldatma,  terk etme,  şiddet girebilir.  Ancak boşanma dilekçesinde gerekçe gösterilen sebepler mutlaka ispat edilmek durumundadır.  Bunları ispat edemeyen tarafın boşanma talebi reddedilir.  Boşanma talep eden kişi,  öne sürdüğü sebeplerin mahkeme heyeti tarafından kusur sayılmaması durumunda boşanma davası reddedilir.

Boşanma Davalarının Ücreti Ne Kadardır?

Davacı öncelikle boşanma davası için gerekli olan harcı yatırmak zorundadır.  Dava için istenen ücretinde ödenmesi davacı tarafından gerçekleştirilir Boşanma davalarında harç ve onun yanında bazı giderler bulunur.  Bunların eksiksiz ve tam olarak istenen sürede yatırılması gerekir.

Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davalarında davanın ücreti,  şahit bulunup bulunmaması,  boşanma için bilirkişinin istenmesi,  kurumlardan belge istenmesi gibi sebepler boşanma davalarında maliyeti ve ücreti değiştirir.  Bu nedenle Bir boşanma davasının maliyetini önceden belirlemek söz konusu değildir.  Ayrıca boşanma davasını gerçekleştirilecek avukatın ne kadar fiyat alacağı,  anlaşmaya bağlıdır.  Burada da fiyat değişikliği söz konusu olabilir.  Avukatın tecrübesi bu konuda gösterdiği başarılar,  fiyatları değiştirebilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarında özellikle anlaşmalı boşanma davaları çok kısa sürede sonuçlanır.  Bu süre tek veya iki celsede biter.  Ancak davanın kesinleşmesi sürebilir.  Çekişmeli boşanma davalarında bu süre uzun sürebilir.  Bunun için öncelikle usule uygun bir tebligat yapılması gerekir.  Bu davaların, incelenmesi için bir süre karar duruşması,  inceleme duruşması gibi uzun vadeye yayılan sureleri vardır.  Ayrıca duruşmalarda tanık dinlenir.  Tanıkların gelmeleri gereken tarihte gelmemeleri,  boşanma davası ile ilgili olarak kurumlardan herhangi bir belgenin istenmesi gibi nedenler özellikle çekişmeli davalarda süreyi uzatan unsurlardır.

Boşanma Talep Eden Kişilerin Duruşmaya Katılması Şart Mıdır?

Boşanma davaları,  bir avukata aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda davacının veya davalının duruşmada bulunma zorunluluğu yoktur.  Anlaşmalı boşanma davasında ise iki kişinin duruşmada bulunması gerekir.  Çünkü hâkim 2 kişiyi de ayrı ayrı dinler.  Kendi özgür iradeleriyle karar verip vermediklerini kontrol eder.  Çekişmeli boşanma davalarında ise ispat edilmesi gereken bazı durumlar olması açısından bu süre uzayabilir.  Taraflar birtakım gerekçeler öne sürer ve bu gerekçeleri dilekçelerle Hâkime iletirler. Çekişmeli boşanma davalarında kişiler boşanma gerekçelerini ispat etmek,  varsa çocukların velayeti,  nafaka veya tazminat talep edebilirler.  Avukat olmadan boşanmaya karar veren kişiler,  mutlaka duruşmada hazır bulunmaları gerekir.

Davalı Veya Davacı Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Öncelikle davacının duruşmaya katılması gerekir.  Davacı duruşmaya katılmaz ve bir avukat ile anlaşmazsa bu boşanma davası beklemeye bırakılır.  Bu süre 3 aydır.  3 ayı geçmesi durumunda dava açılmamış kabul edilir.  Davalının duruşmaya katılmaması durumunda ise, mutlaka davaya devam edilir.  Ancak, davalı olan kişi,  boşanma davasına itiraz ederse kabul edilmez.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Dava Sonucu Ne Olur?

Boşanma davalarında özellikle çekişmeli boşanma davalarında kusurlu ve kusursuz taraf bulunur.  Kusursuz olan kişi karşı tarafın kusurunu ispat etmek durumundadır.  Ancak eşlerden birinin boşanmak istememesi durumunda ise ve kusur ispatlanamaz ise boşanma davası gerçekleşmez.  Davacı mutlaka boşanmayı sağlayacak somut ve ikna edici deliller bulmak zorundadır.  Karşı taraf kusuru olmadığını ispat etmesi durumunda mahkeme boşanma kararı vermez.

Zina Nedeniyle Açılan Boşanma Davaları

Eşlerden birinin zina yapması ve bunu da karşı tarafın ispat etmesi durumunda boşanma gerçekleştirilir.  Ancak affeden kişinin dava etme hakkı ortadan kalkar.  Toplumsal olarak haysiyetsiz yaşam süren eşin boşanma talepleri,  karşı tarafı küçük düşürücü davranışlarda bulunması,  ahlaki olarak haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumunda karşı taraf boşanma davası açabilir.  Evlilik birliği içinde taraflar evliliğin sorumluluklarını yerine getirmemesi,   evi terk etmesi durumunda karşı tarafın dava açma hakkı vardır.  Evliliğin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası aile birliği içinde eşlerin ikisinin de evlilik kurumunu ayakta tutma sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların ihmal edilmesi yerine getirilmemesi durumu boşanma sebebi sayılır.  Ancak evlilik 1 yıl içinde gerçekleşmiş ise,  karşı tarafın da bu boşanmaya razı olması ile boşanma gerçekleştirilir.  Bunun dışında hâkimin her iki bireyi de dinleyerek ikna olması ve çocukların varsa durumunu iki tarafında kabul etmesi durumunda boşanmaya karar verir.  hakim boşanma davalarında çocukların menfaatlerini göz önüne alarak inisiyatif kullanır.

Boşanmalarda Ayrılık Davası Nedir?

Eşlerden biri boşanma davası açarsa ancak hâkim bu boşanma isteği konusunda ikna olmazsa taraflara tekrar bir araya gelme ve barışma ihtimali öne sürerek bir süre belirler.  Bu ayrılık barışma ile sonuçlanabilir,  ancak sonuçlanmaması durumunda boşanma gerçekleştirir. Bu süre 1 ile 3 yıl arasında değişir. Bu süre sonunda hâkim boşanma kararını verir.

Ayrılık Davalarında Hâkimin Alacağı Önlemler?

Boşanma veya ayrılık davasında eşlerin malların nasıl yönetileceğini ve varsa çocukların bakımı ve muhafaza edilmesi konusunda kararlar verebilir. Bu kararların verilen süre içinde yerine getirilmesi gerekir.  Ayrılık suresi biterse hâkimin ayrılık kararı vermesi durumunda bu süre maksimum 3 yıldır.  Bu 3 yıl içinde barışma ihtimali oluşmamışsa hâkim bu boşanma davasını sonuçlandırır. Boşanma davasının kararının gerçekleşmesi durumunda kadın evlenerek kazandığı kişisel durumunu koruma hakkına sahiptir. Evlenmeden önceki soyadını tekrar alabilir.  Kadının evlenmeden önce dul olması durumunda ise hâkimin inisiyatifiyle kadına bekârlık soyadı verilir.  Ancak belli bir süre sonra koca bu durumun kaldırılmasını talep edebilir.

Boşanmalarda Maddi Manevi Tazminat Davası

Evlilik süresi içinde taraflardan birinin kusurlu bulunması,  karşı tarafa zarar vermesi,  fiziksel veya Psikolojik şiddet uygulaması durumunda kusursuz kabul edilen kişinin tazminat davası açma hakkı bulunur.  Kişilik hakkının saldırıya uğradığını iddia eden kişi bunu ispatlaması durumunda belli bir miktar para talep edebilir.  Tazminat davası boşanmanın gerçekleşmesinden Sonra bir yıl içinde açılmak zorundadır.

Nafaka Nedir?

Boşanma sonucunda, taraflardan birinin talep etmesi durumunda nafaka öder.  Buna yoksulluk nafakası denir.  Yoksulluk nafakası nafaka ödeyecek olan kişinin kazancı doğrultusunda tespit edilir.

Tazminat Ve Nafaka Nasıl Ödenir?

Maddi tazminat veya yoksulluk nafakasına karar verilmesi durumunda kişinin gelirine göre fiyatlandırılır.  Bu durum manevi tazminat davaları için geçerli değildir.  Kişinin ekonomik durumuna bakılarak karar verilen maddi tazminat davalarında,  alacaklı olan kişi yeniden evlenmek istemesi veya taraflardan birinin vefatı durumunda otomatik olarak ortadan kalkar. Nafaka alan kişi evlenmeden başka biriyle yaşaması durumunda da nafaka kaldırılabilir.  Nafaka ödeyen kişinin ekonomik durumunun iyi olması daha çok kazancının artması durumunda nafaka miktarı arttırılabilir.  Nafaka ücretinin ileriki yıllarda kişinin maddi durumuna bakılarak miktarının değişmesi ne karar verebilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir