Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları, evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda eşlerin herhangi biri tarafından açılabilmektedir. İki farklı şekilde açılabilen boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları şeklinde 2 farklı süreçte incelenir. Çekişmeli boşanma, evlilik birliğini oluşturan tarafların boşanmanın temel unsuru olan velayet, tazminat, nafaka ve boşanma konularının tamamında veya en az biri üzerinde anlaşamaması sebebiyle açılır. Bu tür davalarda taraflar iddia, talep ve savunmalarını Aile mahkemesi huzurunda dile getirerek dava sürecini devam ettirirler.

Taraflardan birinin boşanma talebinde bulunması, ancak bu talebin karşı taraftan kabul görmemesi halinde açılan dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Taraflardan herhangi birinin başvuru yapmasıyla açılabilen bu tür davalarda öne sürülen ve boşanmaya temel oluşturan iddianın ispatlanması zorunluluğu vardır. Mahkeme süreci delillerin toplanması, tanık dinlemeleri ve elde edilen sonucun mahkeme heyeti tarafından değerlendirilmesini kapsayan uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu sebeple çekişmeli boşanma davaları, tek celsede biten anlaşmalı boşanma davalarından farklı bir sürece sahip bulunmaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Şekilde Açılır?

Evlilik birliğinin bozulması, birliği oluşturan kadın ve erkeğin gerek sosyal yaşamını, gerekse iş hayatını olumsuz yönde etkileyen bir oluşumdur. Medeni kanun bu gibi hallerde eşlerin daha az yıpratıcı bir yaşam sürebilmesi adına boşanmaya onay vermektedir. Aralarında velayet, nafaka, boşanma hususu, tazminat konusunda anlaşamayan eşlerden herhangi birinin aile mahkemesine başvuru yapması sonucunda boşanma davası açmak mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarında dava açan taraf bir dilekçe ve ekinde yer alan delillerle birlikte bir dosya oluşturarak başvurusunu yapabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları ortaya konulan delil durumları, şahitlerin dinlenmesi, yapılan itirazların karara bağlanması vb. gibi sebepler dolayısıyla oldukça uzun süreler devam edebilmektedir. Bu sebeple bu tür davalar açılmadan önce konusunda uzman bir Aile hukuku avukatından destek alınması tavsiye edilmektedir. Zira bu tür davalarda ortaya çıkabilecek hak kayıpları bireyin maddi ev manevi yönden önemli kayıplar vermesine sebep olabilmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Mahkeme evlilik birliğinin temelden bozulduğuna birçok sebebe bağlı olarak karar verebilmektedir Boşanma davalarına esas teşkil eden sebepler genel sebepler olabildiği gibi, özel sebepler başlığı altında düzenlenmiş olan nedenler dolayısıyla da boşanma kararı çıkabilmektedir. Çekişmeli boşanma dava dilekçeleri standart bir şekle sahip değildir. Dilekçe, boşanma davasına sebep teşkil eden nedenler, davayı açan kişinin özel durumu, davaya temel teşkil edecek sebebin delillerine göre kişiye özel olarak hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır. Bu sebeple dava öncesi hazırlık davanın seyrini etkileyebilecek öneme sahiptir. Bu sebeple dava öncesi hazırlık, izlenecek strateji mutlaka uzman bir avukat nezaretinde yapılmalıdır.

 

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarında bilinmesi gereken en önemli husus, eşlerin birbirine olan karşıtlığı sebebiyle uzun bir dava sürecine hazır olunmasıdır. Çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceği davanın açıldığı yer, boşanmayı gerektirecek sebepler, dosyada sunulan delillere göre farklılık gösterebilmektedir. Dava açılan mahkemelerdeki iş yoğunluğu da açılan davanın bitiş süresini etkileyen bir faktördür. İspatı kısa süre içerisinde yapılabilen zina konulu davalar veya birçok şahit tarafından onaylanan şiddetli geçimsizlik gibi davalar nispeten daha kısa sürmekle birlikte, bu tür davalar genellikle uzun süreli hukuki mücadele gerektiren dava türleridir. Bazı davalarda hâkim bilirkişi incelemesine gerek duymakta, bazı davalarda birçok tanığın dinlenmesi gerekebilmektedir. Dava sürecini uzatan unsurlar tamamen davanın içeriğine ve delil durumunda göre değişkenlik gösterir.

Genel bir süre belirlemesi olmamasında rağmen, çekilmeli boşanma davaları yaklaşık 1 yıl veya daha uzun sürebilmekte, herhangi bir tarafın kararı temyiz etmesi halinde ise bu süre yaklaşık 18-20 aylık bir süreci kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında bu süreç mahkemenin yoğunluğuna da bağlı olmak kaydıyla en fazla 2-3 ay içerisinde sonlandırılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının yaratacağı bir diğer sorun ise, mahkeme süresince yaşanması muhtemel maddi- manevi kayıplar, çocukların psikolojik yönden uzun süre etkilemesi, hak kayıplarıdır.

 

Boşanma Davalarına Konu Olan Sebepler

Boşanma davaları genel sebepler ve özel sebepler başlığı altında iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. Genel sebepler arasında şiddetli geçimsizlik, tarafların mizaç uyuşmazlığı, şiddet, hakaret, evlilik birliğini bozan güven sarsıcı olaylar, evlilikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmiyor oluşu gibi sebeplerdir. Anlaşmalı boşanmalarda sebep her ne olursa olsun iki tarafın da boşanmaya onay vermesi gereklidir. Boşanma ile ilgili beyanlarını hâkim karşısında tekrarlamak zorunda olan anlaşmalı boşanma tarafları, dava öncesi hazırlanan protokolün hâkim tarafından da kabul görmesi sonucunda tek celsede boşanabilmektedir.

Özel sebepler ise, iddia eden tarafın ispatını zorunlu kılmaktadır. Aksi halde hâkim tarafından davanın reddi söz konusu olabilmektedir. Bu tür sebepler arasında,

  • Zina
  • Eşlerden birinin evi terk etmesi
  • Eşlerden birinin suça bulaşmış olması
  • Eşlerden herhangi birinin akıl hastalığına sahip olması
  • Hayata kast olayının yaşanması
  • Fiili ayrılık sebebiyle boşanma talebi
  • Eşe kötü davranma özel sebepler arasında yer almaktadır.

Her biri birbirinden farklı gerekçeler olmakla birlikte, delilleriyle mahkeme heyetine sunuldukları takdirde boşanma kararı alınabilmektedir.

 

Boşanma Davaları Nerede Açılır?

Boşanma davaları Medeni Hukuk kapsamında incelenmekte olup, aile mahkemeleri tarafından görülmektedir. Boşanma davası açmak isteyen taraf kendi ikamet ettiği yerde veya karşı tarafın oturduğu yerlerde bulunan Aile Mahkemelerinde açılabilmektedir.  Dava aşamasında eşlerin ayrı adreslerde oturuyor olması halinde ise, son 6 aydır oturulan yerde de dava açılabilmektedir. Dava öncesi yapılacak hazırlıklar özellikle çekişmeli boşanma davaları için oldukça önemlidir. Oluşturulacak dava dosyasında davaya konu edilen olayla ilgili deliller, şahitler veya diğer unsurların eksiksiz bir şekilde yer alması gerekir. Bu sebeple dava hazırlıklarının Aile Hukuku konusunda bilgili ve deneyimli avukatlar tarafından yapılması tavsiye edilmektedir. Tarafların Aile Mahkemesine başvurularında boşanma ile ilgili gerekçelerinin hukuken geçerli sebepler olması gereklidir. Aksi takdirde hâkim tarafından davanın reddedilmesi muhtemel bir sonuç olacaktır. Geçersiz ve yetersiz sebeplerle boşanabilmek ancak anlaşmalı boşanma davalarında olabilmekte, çekişmeli davalar daha inandırıcı sebeplerle açılmalıdır. Çekişmeli davalarda çekişme konusu ortaya konulmalı ve bu sebep ispat edilmelidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Bir Tarafın Boşanmadan Kaçınması

Çekişmeli boşanma davalarında oldukça yaygın olan bir kanaat, eşlerden biri boşanmayı kabul etmediği takdirde boşanmanın gerçekleşmeyeceği yönündedir. Yeni Medeni Kanun bu tür boşanma davalarında herhangi bir tarafın yokluğunda da boşanma kararının verilmesini uygun görmektedir. Bu tür durumlarda dava sürecini uzatmak için duruşmaya katılmaktan kaçınan taraflar önemli zararlarla karşı karsıya kalabilmektedir. Tarafın yokluğunda verilen mahkeme kararları geriye dönük olarak düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmekte, ortaya çıkan sonuç katılım göstermeyen tarafın maddi- manevi yükümlülükler altına girebilmesini mümkün kılabilmektedir.

Bu sebeple her ne sebeple olursa olsun açılacak çekişmeli boşanma davalarının bir avukat vekâletinde sürdürülmesi gereklidir. Çekişmeli boşanma davaları kapsadığı süre, ortaya çıkan yıkıcı sonuçlar ve maddi-manevi hak kayıpları oluşturması muhtemel davalardır. Bu sebeple tarafların anlaşarak bir protokol doğrultusunda boşanmaları, yaşamlarının geri kalan süresini de manevi yönden daha rahat geçirmelerini sağlamaktadır. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir