Medeni Kanuna göre boşanma, herhangi bir sebepten ötürü evlilik kurumunun sarsılması ya da evliliğin birlik ve beraberlik içinde yürütülememesi gibi durumlarda kişilerin başvurabileceği bir haktır. Boşanma davası tek taraflı açılabileceği gibi, boşanacak çiftlerin tarafından belirlenen hukuki çerçevede anlaşmalı olarak da açılabilmekte ve sonuçlanabilmektedir.

Peki, boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davasının prosedürleri nelerdir? Boşanma davalarına ilişkin sorularınızın yanıtlarını yazımızda detaylarıyla sizin için derledik.

 

Boşanmanın Nedenleri Nelerdir?

Boşanma davasının nasıl açıldığına değinmeden önce öncelikle günümüzde giderek sıklaşan boşanmaların sebeplerine değinmekte fayda vardır. Medeni Kanuna göre boşanma davası açılmasına sebep olacak bazı durumlar bulunmaktadır. Örneğin, eşlerden birinin evi ve eşini terk etmesi, karşılıklı ya da tek taraflı gerçekleştirilen onur kırıcı davranışlar, aile içi şiddet ve hayata kast etmek, şiddetli geçimsizlik ve eşler arasındaki uyumsuzluk, zina, eşlerden birinin suç işlemesi sıklıkla karşılaşılan boşanma sebepleri arasında sayılabilir. Bu sebeplerden biri nedeniyle eşlerden birinin boşanmak istemesi Medeni Kanunda da belirtilen kişisel ve hukuki bir haktır.

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanmalı davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eşler karşılıklı olarak boşanmaya karar verirlerse ve yine boşanmanın çerçevesi anlaşarak belirlenmişse anlaşmalı olarak boşanabilmektedirler. Ancak eşlerden biri boşanmak istemiyorsa veya süreç içerisine nafaka, velayet davası, boşanma tazminatı gibi konular da dahil olacaksa, karşılıklı bir uzlaşıya varılamadığı durumlarda boşanma davası süreci genel olarak çekişmeli boşanma davası şeklinde ilerlemektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Boşanma Davası Prosedürleri Nelerdir?

Eşler karşılıklı boşanmaya karar vermişse  ya da eşlerden biri boşanma dava aşmak istiyorsa sürecin işlemesi adına gerçekleştirilmesi gereken birtakım prosedürler olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için geçerli sebeplerinin olması gerektiği gibi, boşanma davasının açılabilmesi için birtakım evrakların da tamamlanması gerekmektedir.

Boşanma davasını açmak isteyen eşlerin ya da eşlerden birinin avukat tayin etmek için yeterli maddi durumu yoksa, bulunulan ilin Baro Birliğine başvuruda bulunulabilir. Bunun için yapılması gereken, muhtarlıktan bir fakirlik kağıdı alarak bulunulan ilin Baro Birliğine başvurmak ve maddi durumun yeterli olmadığını kanıtlamaktır. Bunun üzerine, Baro Birliği bir araştırma yapmakta ve maddi durumun tespit edilmesinin ardından, uygun bulunduğu takdirde başvuruyu yapan kişi için bir avukat görevlendirmektedir. Aynı zamanda boşanma davasının açılması için istenen yargılama harç ve masraflarından da maddi durumu yeterli olmayan kişiler muaf tutulmaktadırlar.

Boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle gerekli olan dilekçenin eksiksiz şekilde oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır. Boşanma davası dosyasında, boşanmanın dayanağı açıkça belirtilmeli, talep edilen geçici ve sürekli tedbirler de muhakkak yer almalıdır. Aynı şekilde, dava sonucunda talep edilen her detay da yine boşanma davası dosyasında yer almalıdır. Eğer boşanma süreci çekişmeli boşanma şeklinde ilerleyecekse dava dosyasına delil niteliğindeki belgelerin de ilave edilmesi son derece önemlidir. Bu tür durumlarda kişiler her türlü detayı ve bilgiyi avukatlarıyla paylaşmaktan çekinmemelidirler. Tüm bunlar eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği zaman boşanma sürecini başlatabilmek adına, boşanma davası üç yere başvurarak açılabilir. Boşanma davasını açabilmek adına başvurabilecek yerler ise şöyledir: Kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki adliye, eşin ikametgahının bulunduğu yerdeki adliye veya son altı aylık süreçte birlikte ikamet edilen yerdeki adliye. Boşanma davası için bu üç alternatiften birine başvurulduğu takdirde davayı görecek ve sonuçlandıracak olan kurum ise Aile Mahkemesidir.

 boşanma prosedürleri

Boşanma Dava Dilekçesinde neler yer alır?

*Davanın açılacağı mahkemenin ismi dilekçenin başında belirtilmelidir.

*Davacı olan tarafın ad, soy ad, TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri eksiksiz şekilde boşanma dilekçesinde yer almalıdır.

*Davalı olan tarafın ad, soy ad, TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri eksiksiz şekilde boşanma dilekçesinde yer almalıdır.

*Davanın konusu belirtilmelidir.

*Boşanmanın gerekçeleri tek tek ve ayrıntılı olarak dilekçede aktarılmalıdır.

*Boşanma sebep veya sebeplerine ilişkin iddiaları kanıtlayan delillerin de boşanma dilekçesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

*Boşanma sebep veya sebeplerine ilişkin tanık veya tanıklar varsa, bu kişilerin isim ve adres bilgileri boşanma dilekçesinde açıkça yazılmalıdır. Boşanma davalarında tanıkların sonuç için en önemli kanıt olduğu göz ardı edilmemelidir.

*Mahkemeden net olarak ne talep edildiği boşanma dilekçesinin sonuna en açık haliyle yazılmalıdır.

Boşanma davalarında mahkemeden öncelikle boşanmaya karar vermesi, varsa müşterek çocuklarını velayet hakkı talep edilebilir. Kişiler kendileri için yoksulluk nafakası veya müşterek çocukları için iştirak nafakası talep edebilmektedir. Boşanma davası sonucunda bu gibi talepler olacaksa dava dilekçesinde belirtilmesi unutulmamalıdır. Boşanma davası açmak için başvuruda bulunacak kişilerin boşanma dilekçesinin yanı sıra nüfus kağıtlarını da yanlarında bulundurmaları önemlidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Çiftler evliliklerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünerek boşanma kararı alabilirler. Bu kısımda karşımıza iki farklı dava şekli çıkıyor. Bunlardan bir tanesi anlaşmalı boşanma davası. Bu tür davalar nafaka, çocuğun velayeti, taşınmazların paylaşımı gibi konularda ortak bir metin etrafında uzlaşarak başvurulan davalardır. Bu uzlaşma metnine de anlaşmalı boşanma protokolü denmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası ise bir üstte anlatmış olduğumuz anlaşmalı boşanma davasının tam tersidir. Burada ise karşımızı uzun ve yıpratıcı bir süreç çıkıyor. Anlaşmalı ayrılıktan farklı olan yönleri arasında şunlar sayılabilir.

Çekişmeli boşanmada da çocuğun velayeti, taşınmazlar veya değerli eşyalar, nafaka gibi konularda bir uzlaşma göremeyiz. Ve daha çok tek tarafın başvurusu ile açılan davalardır. Davacı olan taraf Türk Medeni Kanunu’nda yer alan özel veya genel boşanma nedenlerinden bir tanesini öne sürerek çekişmeli boşanma davası açabilir.

boşanma dava dilekçesi

Boşanma Davasında Kusur Ve İspat

Anlaşmalı boşanma davaları çiftlerin ortak kararı ile kolayca başlatılabilse de çekişmeli boşanma davalarında dava başvurusu yapan tarafın Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma nedenlerinden bir tanesini öne sürmesi gerekir.

Bu nedenler özel ve genel nedenler olarak ayrılmıştır. Zina, hakaret, gurur kırıcı ifadeler, darp, terk gibi durumlar bu nedenlerden sadece birkaçıdır. Dava sürecinde de davacı olan taraf ortaya attığı iddiaları ispatlamak zorundadır. Bu delillerin toplanması ve belge olarak sunulması konusunda çiftler yeterli prosedür bilgisine sahip olamayacağı için boşanma avukatı desteği alınması uzmanlar tarafından dile getirilmektedir.

Aynı zamanda ortaya atılan boşanma nedeninin ispatlanması için tanık göstermekte çok önemli bir yoldur. Fakat altını çizmemiz gereken bir yer eğer tanık varsa bu tanıklıktan boşanma dilekçesinde bahsedilmeli ve isim soyadı, adres bilgileri yine dilekçeye eklenmelidir. Davacı olan taraf iddialarını ispat etme noktasında başarılı olursa normalinden kısa bir süre içerisinde dava sonlanabilir.

 

Boşanma Davası Hangi Mahkemelerde Açılır?

Öncelikle bilinmesi gereken nokta boşanma davası taleplerinin Aile Mahkemelerine yapıldığıdır. Lakin ülkemizde her adliyede Aile Mahkemesi bulunmuyor. Bulunmadıkları noktada devreye Asliye Hukuk Mahkemeleri girer ve boşanma davalarına bakar.

Boşanma davası açılırken de iki dava türünün de kendine göre özellikleri vardır. Daha basit olan anlaşmalı boşanma davalarından başlayalım. Bu tür davalar her hangi bir adliyenin Aile Mahkemesine başvurularak başlatılabilir. Lakin çekişmeli davalarda karşımıza daha karışık bir durum çıkıyor. Bu durumlarda dava, davacı veya davalı tarafın ikametgahının bulunduğu bölgenin Aile Mahkemesinde başlatılır ve davaya bu mahkemeler bakar.

Bir üçüncü seçenekte ayrılma kararı alan çiftlerin son altı ay içerisinde ikamet ettiği bölge Aile Mahkemeleridir. Yine bu kurumlara başvurunun yapılmasıyla birlikte boşanma davası süreci başlatılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanmada Tanıkların Davaya Etkisi

Call Now Button