Kimi boşanmalar evlilik birliğinin sonlandırılmasına ilişkin iki tarafın da ortak kararı neticesinde gerçekleşmektedir. Karşılıklı uzlaşıya varılarak sonlandırılan evliliklerde görülen dava türüne ise anlaşmalı boşanma denilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi ve davanın sonuçlandırılabilmesi için, eşlerin her ikisi de boşanmayı istemeli ve hem maddi hem de manevi konularda uzlaşmış olmalıdırlar.

Bilindiği gibi boşanma davaları en sık karşılaşılan dava türleri arasında yer almaktadır ve çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarının anlaşmalı olarak gerçekleştirilebilmesi içinse Türk Medeni Kanununun 4721 sayılı hükmünce belirtildiği üzere anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi hallerde anlaşmalı boşanmak mümkün olmadığı gibi, süreç çekişmeli boşanma davası olarak işlemektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Anlaşmalı Boşanmanın Gerektirdikleri Nelerdir?

Eşlerin evlilik birliğini anlaşmalı olarak sonlandırabilmeleri için birtakım şartların yerine getirilmiş olması zorunludur. Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen anlaşmalı boşanma şartları şöyledir:

1-Çiftlerin evliliği anlaşmalı olarak sonlandırabilmesi için, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Evlilik bir yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları söz konusu değildir.

2- Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin mahkemeye birlikte başvurmaları ya da bir eşin, diğer eşin davasını kabul etmesi gerekmektedir. Eşlerin biri tarafından açılan boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmezde anlaşmalı boşanma durumu ortadan kalkmaktadır.

3-Tarafların hakim tarafından bizzat dinlenmesi, anlaşmalı boşanma davalarının bir önemli şartıdır. Hakim eşleri dinleyerek, her ikisinin de hür iradeyle boşanmayı istediklerine kanaat getirmelidir. Her iki tarafın da gerek avukatları aracılığıyla gerekse bizzat kendileri boşanma davasına katılmalı ve boşanma konusundaki isteklerini hakime açıkça dile getirmelidirler.

4-Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesinin bir başka önemli şartı ise eşlerin boşanmanın mali koşullarında ve varsa müşterek çocukların  durumuna ilişkin olarak anlaşmış sağlamış olmaları gerekmektedir. Çiftlerin aralarında sağladığı anlaşmayı hakimin uygun bulması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilir.

 

Anlaşmalı Boşanmanın Mali Sonuçları

Boşanma davalarının bazı mali sonuçları bulunmaktadır. Tazminat ve nafaka bu mali sonuçlardır. Boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası olarak gerçekleştirilebilmesi için çiftlerin bu tür mali konularda anlaşmış olması şartı aranmaktadır. Öte yandan çiftlerin varsa müşterek çocuklarının velayeti konusunda da bir anlaşmaya varmış olmaları, anlaşmalı boşanma sürecini kolaylaştırmaktadır. Hükümlerin davayı gören hakim tarafından uygun bulunması halinde, çiftler anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bu tür davalarda çiftler her ne kadar müşterek çocuklarının velayeti konusunda anlaşmış olsalar da son karar yine hakimindir. Hakim, davayı çocukların menfaatini gözeterek bir karara bağlamaktadır. Eğer hakim dava sürecinde gerekli görürse, çiftlerin aralarında sağladıkları anlaşma koşullarında çocuklarını menfaatine ilişkin bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapabilmektedir. Böyle durumlarda anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için hakim tarafından yapılan değişiklik ve düzenlenmelerin çiftler tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Bu sürecin ardından anlaşmanın koşulları protokole aktarılır ve dava karara bağlanır.

anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davalarının, boşanmayı karşılıklı isteyen çiftler açısından en avantajlı yanlarından biri, boşanmanın çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilmesidir. Boşanma davalarının görevli mahkemeleri Aile Mahkemeleridir. Bu nedenle, boşanmak isteyen çiftlerin hazırladıkları boşanma dilekçesi ve anlaşma protokolüyle birlikte Aile Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Boşanmak isteyen çiftlerin ikamet ettiği yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, çiftler Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunabilirler.

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftler, bu isteklerini yerine getirebilmek için birlikte son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine başvurmalıdırlar. Eğer eşler 6 aydan daha uzun bir süredir ayrı yerlerde ikamet ediyorlarsa, davalının bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurmak gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Boşanma Protokolü

Her dava türünde olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarının da önkoşulu bir dava dilekçesinin hazırlanmasıdır. Çekişmeli ya da anlaşmalı fark etmeksizin boşanma süreci her iki taraf için de yıpratıcı bir süreç olabilmektedir. Bu yıpranma payını minimize etmek adına dava dilekçesinin ve anlaşma protokolünün oldukça özenli bir şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususların altını da çizmek gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçelerini bireylerin kendilerinin hazırlamaması daha sağlıklı olacaktır. Dilekçe bir boşanma avukatının desteğiyle hazırlanmalıdır. Boşanma sebepleri, bu sebeplere neden olan gelişmeler boşanma dilekçesinde açıkça belirtilmeli, kişilerin bilgileri eksiksiz şekilde dilekçede yer almalıdır. Her boşanmanın dinamikleri farklı olduğundan, her boşanma dilekçesi de kişilere özel olarak hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanmalarda öne çıkan konulardan biri diğeri de boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde, varsa müşterek çocuğun velayetini kimin alacağı, diğer ebeveynin çocuğu ne kadar sıkla göreceği, evlilik birliği içerisindeyken edinilen malların nasıl paylaşılacağı, tazminat ve nafaka istenip istenmediği ve tutarları madde madde belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde yapılan hatalar veya eksik bırakılan konular nedeniyle hakim çiftlerin boşanmasını reddedebilir veya boşanma davasını erteleyebilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davaların göre daha hızlı sonuca ulaşmaktadır. Tabi ki bunda tarafların ortak karar içinde olması birinci etmendir ancak bu tür boşanmaların gerçekleşmesi içinde kanun koyucu tarafından belirlenen bazı şartlar vardır. Anlaşmalı boşanma şartları şu şekildedir.

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması bu tarz davaların açılması için ilk şarttır. Bir yılın altında olan evliliklerin anlaşmalı boşanma ile sonlandırılması mümkün olmamaktadır. Bu yüzden ayrılık kararı alınmışsa diğer ayrılma nedenlerinden bir tanesi örnek gösterilerek boşanma davası açılabilir. Mesela evliliğin temelden sarsılması veya şiddetli geçimsizlik neden gösterilerek dava açılabilir.
 • Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için gerekli olan şartlardan bir tanesi de çiftlerin birlikte mahkemeye başvuru yapmasıdır. Bunun gerçekleşemediği durumlarda çiftlerden bir tanesinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilirse davanın açılmasının önünde engel kalmaz.
 • Taraflar avukatları tarafından temsil edilseler dahi duruşma salonunda bulunmak zorundadırlar. Bunun nedeni hakimin kanaatidir. Hakim tarafların hür iradeleri ile konuştuğuna kanaat getirirse boşanma gerçekleşebilir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmış olması. Yani çiftler ayrılık süreci sonunda oluşacak durumu karara bağlamak zorundadır. Çocuğun velayeti, nafaka, değerli eşyalar ve taşınmazların durumu gibi konularda ortak bir metinde buluşulması gerekmektedir.

anlaşmalı boşanma nedir

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar

Boşanma davasının açılabilmesi için mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Bu başvuru sırasında da bir takım belgelerin hazır bulundurulması istenir. İşte anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar.

 • Boşanma dilekçesi
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Nüfus kağıdı fotokopisi
 • Boşanma harcının yatırıldığına dair makbuz

Gereken evraklar arasındadır. Burada altı çizilmesi gereken bir nokta boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünün ikişer nüsha olarak hazırlanması gerektiğidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarının aksine hızlı ilerleyen ve olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde yine hızla biten bir dava şeklidir.

Genellikle bir hafta ve bir ay arası bir zaman diliminde sonlanan anlaşmalı boşanmada unutulmaması gereken nokta tarafların duruşma günü mahkemede hazır bulunması gerektiğidir. Eğer taraflardan bir tanesi gelmezse süreç çekişmeli boşanma davasına dönecek ve bu da haliyle bu süreyi uzatacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Bu tarz davalarda sürecin her ne kadar kendi içinde yıpratıcılığı olsa da sakin ve sade bir şekilde atlatıldığını bilmemiz gerekir. Yine de farklı prosedürlerin devrede olduğunu bilerek şöyle bir kronolojik sıra yapabiliriz.

 • Süreç çiftlerin boşanma kararı alması işe başlar.
 • Kararın ardından bu tarz davaların en önemli konusu olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Bu kısımda uzman bir boşanma avukatından destek almanız sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.
 • Taraflar protokolü imzalar ve belirlenen konuları onaylamış olur.
 • Protokol ile birlikte boşanma dilekçesi hazırlanır. Tüm gerekli evrakların bir araya getirilmesi ile birlikte Aile Mahkemesi’ne boşanma başvurusu yapılır.
 • Anlaşmalı boşanma davalarında direkt olarak boşanma günü verilir ve çiftlerin hazır olması istenir. Çiftler duruşmada hazır halde bulunursa ve aksi yönde bir gelişme gerçekleşmez ise genelde bu tarz davalar tek celsede tamamlanır ve evlilik sonlanır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Call Now Button