En Hızlı ve En Kolay Nasıl Boşanılır?

Evli çiftlerden herhangi biri tarafından evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla açılan boşanma davaları, uzun sürdüğü takdirde hem evli çiftleri, hem yakın aile fertlerini yıpratan süreçler yaşanmasına sebep olmaktadır. Uzun süren boşanma süreçleri özellikle çiftlerin ortak çocukları üzerinde önemli baskılar oluşturarak psikolojik rahatsızlıkların oluşumuna temel teşkil etmektedir.

Her bir aşaması yıpratıcı süreçleri kapsayan çekişmeli davalar boşanmayı zorlaştırdığı gibi, eşlerin her birinin yaşamını yeniden kurabilmesini de zorlaştırarak toplumsal yaraların açılmasına sebep olmaktadır.

Boşanmaya karar veren çiftlerin en küçük bir sorun yaşamadan evlilik birliğini kanuni olarak sona erdirmelerinin tek yöntemi, anlaşmalı boşanmalardır. Medeni bir şekilde konuşarak ve karşılıklı anlaşarak açılan boşanma davaları oldukça kısa süren mahkeme süreçleri sonrasında tamamlanmakta, eşler yeni yaşamlarına huzur içerisinde başlayabilmektedir.

Bu tür davaların başlangıç dönemleri ve protokol hazırlama aşamaları mutlaka medeni kanun konusunda bilgi ve deneyim sahibi avukatlar veya hukuk büroları tarafından yürütülmelidir. Çünkü yapılan anlaşmalarda eşlerden herhangi biri aleyhine yapılan bir hatalı düzenleme ilerde telafisi imkânsız sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları aile hukuku ve medeni hukuk konusunda uzman bir avukat tarafından hazırlanan dilekçenin Aile mahkemesine sunulmasıyla açılabilir. Ancak taraflardan herhangi birinin bireysel başvurusu boşanma davasının anlaşmalı olarak yürütülmesini sağlayabilir. Verilen dilekçede boşanmanın anlaşmalı olarak yapılması talebi mutlaka bildirilmelidir.

Dilekçede boşanma talebiyle Aile Mahkemesine başvuru yapan çiftlerin kimlik ve adres bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde yazılmalıdır.  Adreslere yapılan mahkeme tebliği sonrasında her iki taraf da tebliği imzalamalı ve mahkeme günü mahkeme salonunda yerlerini almalıdır. Bu şekilde yapılan başvurular ikamet edilen yerdeki yoğunluğa bağlı olarak 1 ile 3 ay arasında sona erdirilmekte, boşanma gerçekleştirilerek bireylerin ayrılığı kanunen tanınmış olmaktadır.

Bazı durumlarda daha kısa sürelerde sona erdirilebilen anlaşmalı boşanma davalarında sürecin doğru yürütülmesi oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanma dilekçelerinde eşlerin mal ve çocuk paylaşımına dair talepleri de yer alabilmektedir.

Taraflar nafaka, çocuk ve mal paylaşımında ortak bir noktada buluşmuş ve bunu yazılı bir protokolle mahkemeye sunmuş ve mahkeme heyeti tarafından uygun görülmüş ise, boşanmanın tek celsede gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı boşanmalar için şiddetli geçimsizlik gibi sebepler yeterli görülmekte, boşanma davasının görüldüğü celse sonunda, boşanma kararı hâkim tarafından avukatlar ve boşanmak isteyen çiftin huzurunda ilan edilmektedir.

Boşanma davalarında alınan karar, çiftin boşanmaktan vazgeçebilme ihtimaline binaen boşanma kararının verildiği günden sonra 15 gün askıda bekletilir. Hukuki sürecin sona ermesinden sonra taraflara boşanmanın gerçekleştiğine dair tebligat gönderilerek kanuni bildirim zorunluğu da tamamlanmış olur. Bu şekilde yapılan boşanmalar tarafların yaşamlarını bir an önce düzene koyabilmelerine olanak sağladığı gibi, maddi manevi yıpranmalarını da önler.

 

Anlaşmalı Boşanma Davalarının Kabulünde Aranan Şartlar

Sosyal yaşam ve aile yaşamı kanunlarla koruma altına alan devlet, yaşanan anlaşmazlıklarda her bir bireye mahkemeye başvurmak suretiyle hak arama özgürlüğü vermiştir. Ancak her türlü davada olduğu gibi anlaşmalı boşanmalarda da dava açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. Anlaşmalı boşanma davalarında aranan şartlar,

  • Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması
  • Mahkemeye birlikte başvurmuş olmak veya bir eş tarafından açılan davanın diğer eş tarafından da kabul edilmiş olması
  • Boşanma iradesinin her iki eş tarafından da hâkim huzurunda açıklanması
  • Boşanma protokollerinde yer alan mali sonuçlar ve varsa çocukların durumu ile ilgili düzenlemenin hâkim tarafından kabul görmesi gereklidir.

Evlilik birliğini en az 1 yıl sürdürmüş olan eşlerin her ikisi veya biri tarafından verilecek olan anlaşmalı boşanma dilekçesi, mahkemenin talebi kabul etmesi için zorunludur. Kanun bu durumda evlilik birliğinin sürdürülmesinin manasız olacağına hükmederek davanın görülmesini onaylar.

Evlilik birliğinin 1 yıl sürmüş olması gereğinden kasıt, evlilik birliğini oluşturan eşlerin resmi nikâhlarının üzerinden bir yıl geçmiş olmasıdır. İmam nikâhı, gayri resmi birliktelik, nişanlılık süreleri 1 yıllık süreye dâhil edilmez ve davanın reddi için önemli bir gerekçe oluşturur.

Mahkeme hâkiminin Kanaatları da verilecek boşanma kararında büyük öneme sahiptir. Hâkim eldeki verilere ve boşanma protokolü uyarınca karara varabileceği gibi, tarafların veya çocukların menfaatlerini gözetmek suretiyle anlaşmada gerekli bazı değişiklikler yapabilmektedir.

Bu değişiklikler her iki tarafça kabul gördüğünde hâkim tarafından boşanmaya hükmedilerek huzurda ilan edilir. Bu durum bir anlamda her iki tarafına ikrarlarının hâkimin kararını bağlamayacağı hükmünün de uygulanmamasını gerektiren bir durumdur.

Anlaşmalı boşanmaların belki de en hassas şartı, her iki tarafın da hâkim huzurunda boşanma ile ilgili iradelerini açık bir şekilde beyan etme zorunluluğudur. Çünkü mahkemede karar vererek bir aile birliğini sonlandıracak olan mahkeme heyetinin, beyanların baskı altında alındığı veya söyletildiği gibi bir olasılığı göz ardı etmesi mümkün değildir. Bu sebeple özgür irade ile beyan anlaşmalı boşanma davalarında oldukça önemli bir husustur.

Diğer tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da sürecin titizlikle ve doğru yürütülmesi elde edilecek sonuç açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple gerek boşanma dava dilekçelerinin yazılması, gerekse anlaşmalı boşanmaya dair protokollerin hazırlanması aşamaları aile hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat tarafından yürütülmelidir.

 

En Kolay ve Hızlı Boşanmanın Yolları

Çünkü bazı sonuçların geriye dönük olarak telafi edilmesi neredeyse imkânsız olabilmektedir. Sonuç olarak en kolay ve en hızlı şekilde boşanabilmenin tek yolu, eşlerin karşılıklı olarak onaylayacağı anlaşmalı boşanmalardır.

Çekişmeli davalar uzun yıllar sürebildiği gibi, eşlerin mali durumlarının kötüleşmesine ve her geçen gün daha büyük bir manevi sıkıntı içerisinde yaşamalarına sebep olacaktır. Özellikle çocuklu eşlerin dava süreçlerinin uzaması sebebiyle yaşadıkları sıkıntı önemli toplumsal sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanmada Tanıkların Davaya Etkisi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir