Boşanmak İstiyorum Ne Yapmam Lazım

Türk Medeni Kanunu’nda belli kurallar çerçevesinde boşanma davaları hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Anlaşmalı boşanma, her iki tarafında boşanmaya karar vermesi ve boşanma durumunda alınan kararlar konusunda fikir birliğine varılması sonucunda yapılan boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında Hâkim, tarafların boşanma ve diğer zorunlu konularda anlaşıp anlaşılmadığına bakmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında kısa sürede çözüme ulaşılmaktadır. Boşanma davası boyunca kavga ve çekişmelerden uzak kalmak isteyen çiftler anlaşmalı boşanmayı yolunu tercih ederler. Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma sebebinin Medeni Kanun’da yer alan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” hükmü esas alınarak boşanmaya karar verilir.

 

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Tarafların boşanma davası açabilmeleri için bazı sebepler bulunmaktadır. Medeni Kanuna göre boşanma davası açma sebepleri şunlardır:

 • Suç işleme
 • Ortak konutu terk etmek
 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Hayata kastetmek
 • Zina ve aldatma
 • Kötü ve onur kırıcı davranışlar
 • Haysiyetsiz hayat sürme
 • Akıl hastalığı

Taraflardan birinin zina yapması durumunda diğer taraf zina nedeniyle boşanma davası açabilir. Dava açmaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve sonradan durumu öğrenmesi halinde ise zina eyleminin üzerinden zamanaşımı süresi olan 5 yıl içerisinde dava açılmazsa, kişinin dava hakkı düşmektedir. Şayet eş affetmişse dava hakkı yoktur.

 

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin bazı kanun ve şartları uygulaması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

 • Resmi evlilikte, resmi nikâh işleminin yapıldığı tarihten itibaren çiftlerin en az 1 yıl evli kalmaları gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma sürecinde her iki tarafın belli konular üzerinde anlaşmaları gerekir ve birlikte dava açmalıdırlar.
 • Boşanma kararı vermiş olan karı ve kocanın, maddi konularda, velayet hususunda ve diğer bazı konuların yer aldığı bir protokol hazırlanmış olmalıdır.
 • Davaya, her iki tarafında katılması zorunludur.
 • Hâkim, eşlerin ortak anlaştığı konuları uygun bulması gerekmektedir.

Çiftlerin Özgür iradeleri ile boşanmaya karar vermiş olmaları gerekir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi

Anlaşmalı boşanma davaları, çiftler pek çok konuda anlaştıkları için kısa sürede sonuçlanmaktadır. Çiftlerin tüm şartlarda anlaşması, mahkemede herhangi bir karışıklık oluşturacak maddelerin olmaması ve yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmış bir protokol ile dava, yaklaşık 1-2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Mahkemelerin yoğunluğuna göre dava 4-5 aya kadar sürebilmektedir. Kısa sürede boşanma davasının sonuçlanması için bir avukat aracılığıyla protokol hazırlanmalıdır, böylece mahkeme heyeti tarafından hızlıca dava kabul edilmesi sağlanarak 1 hafta içerisinde bile dava sonuçlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları en hızlı yol olarak görülmektedir. Eşler tek celsede anlaşırlarsa, boşanabilmeleri mümkündür. Çekişmeli davalar ise çoğu zaman senelerce sürdüğünden maddi ve psikolojik olarak eşler yıpratmaktadır.

 

Boşanma Davası Protokolünün Hâkim Tarafından Reddedilmesi Durumları

Hâkim genel olarak anlaşmalı boşanma davalarında, eşler arasında yapılan protokolü kabul eder ve eşlerin evliliği sona erdirme istekleri uygun görülür. Bazı durumlarda hâkim protokolü reddedebilmektedir. Çoğunlukla ret sebepleri maddi konularda olmaktadır ve eşler arasında aşırı bir menfaat dengesizliği tespit edilirse, mahkeme bu menfaat dengesizliğinin giderilmesini isteyebilir. Ayrıca hâkim bunun dışında protokol üzerinde düzenlemede yapabilir. Hâkimin düzenlemesinin gerçekleşebilmesi için, eşlerin yeni şartlara onay vermesi gerekmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi hâkimin düzeltmelerinin geçerli olabilmesi için eşlerin bu yeni şartları kabul etmelerine bağlıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Anlaşmalı boşanma davalarında şahıslar tarafından dava açılabilir ve süreç takip edilebilir, yani avukat zorunlu değildir. Fakat boşanma davalarında hukuki kurallar aynen uygulanır. Bu sebeple usul kurallarının bilinmemesi sebebiyle oluşabilecek sorunlara engellemek adına, boşanma avukatı ile başvuru yapmak ve sürecin avukattan destek alarak takip edilmesi yararlı olacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında kısa zamanda ve hak kaybına yol açmayacak bir şekilde bir sonuç alınabilmesi için, avukat yardımı önemlidir. Anlaşmalı boşanma davaları için, görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir, fakat Aile Mahkemeleri’nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurulabilir.

 

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı yapmak zorunlu değildir. Boşanma gerçekleştikten sonra mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktığında, daha sonra mal paylaşımı davası açılabilir. Mal paylaşımı davası neticesinde mahkeme yargılamasını yapar ve kararını verir. Mal paylaşımı ile ilgili konular anlaşmalı boşanma sözleşmelerinde, ifadelerin yanlış kullanılmasına neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda davanın uzamasına yol açabilir veya hâkimin bazı maddelere müdahalesine neden olabilir. Mal paylaşımı gibi sorunlu konularda Yargıtay kararlarına bakarak sürecin takip edilmesi faydalı olacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davası, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişiklik gösterir. Her ikisi dava türü Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanmak isteyen eş, başvuru yaparken iki nüsha dava dilekçesi, eklemek istediği belgeler, nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek başvuru yapmalıdır. Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme davalı tarafın yerleşim yeri olan il veya ilçedeki aile mahkemesinde dava açılabilir. Davacı eşin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi’nde de boşanma davası açılabilir. Ayrıca boşanmak isteyen çiftlerin son 6 aydan beri yaşadıkları yerleşim yerlerindeki aile mahkemesinde de boşanma davası açılabilir.

 

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Zorunlu mu?

Boşanma davası açan eş dava dilekçesinde, genel veya özel nitelikte sebepler göstererek somut bir boşanma gerekçesi belirtmek zorundadır. Boşanma davası açan eş, boşanma sebebi olarak zina ve aldatma, kötü ve onur kırıcı davranışlar, haysiyetsiz hayat sürme gibi sebepler göstermelidir. Çiftler boşanma dilekçesinde gösterdikleri nedenleri mahkeme esnasında ispatlaması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumda boşanma davası ret edilebilir. Davayı açan taraf, boşanma nedenini göstermeli ve boşanma davasında karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlaması gereklidir. Davayı açan eş dava başvurusunda gerekçe olarak gösterdiği durumlar davacının kendi kusurundan dolayı meydana gelmişse hâkim tarafından boşanma davası reddedilir. Fakat anlaşmalı boşanma davalarında uyuşmazlık konusu eşlerin kusuru veya dava başvuru sürecinde ileri sürdükleri gerekçelere bağlı değildir.

 

Eşlerden Birinin Boşanmak İstememesinin Dava Sürecine Etkisi

Genellikle boşanma davasında her iki taraf da diğer tarafın kusurunu ispatlayarak davanın kendi lehine sonuçlanmasına sağlamaya çalışmaktadır. Fakat bazen eşlerden biri boşanmak istemeyebilir. Bu gibi durumlarda boşanma davasını açan eş, karşı tarafın boşanmak istemezse bile davasını ispatlalarsa boşanma işlemi gerçekleşir. Boşanmak isteyen eş, dava dilekçesinde bulunan olayları ispatlamak için tanık dinletebilir veya başka belge ve delil varsa mahkemeye sunabilir. Boşanmak istemeyen eşin kusuru kanıtlanamadığı durumlarda, hâkimin boşanma kararı vermesi pek mümkün değildir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir