Boşanma Davasında Neler Talep Edilebilir?

Herkes mutlu bir yuva kurmak, güzel bir evlilik sürdürmek ve çocuk sahibi olmak ister. Ancak hayatta her şey insanlar için olduğu gibi boşanmak da insanlar içindir. Evlilik gibi boşanmak da doğal bir süreçtir. Fakat bazı zorlukları vardır. Evlilik esnasında hayallerine kavuşmanın verdiği mutluluk ile her şey yolunda gözükebilir. Ancak boşanmak bu kadar hızlı ilerleyen ve olumlu duygularla gelişen bir süreç değildir. Ülkemiz de boşanmaların çoğundan bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Sonuçta genel itibariyle oturmuş bir kültürümüz olduğundan herkes medeni davranamaz. Sorunsuz boşanma oranı oldukça düşüktür.

Boşanma Süreci Nasıl Başlar?

Evlilik, ölüm, boşanma ve gaiplik gibi nedenlerle sona erer. Boşanma ise çiftlerin karşılıklı olarak verdiği bir karardır. Bu kararı almak iki taraf için de çoğu zaman kolay olmaz. Hele ki arada çocuklar varsa çiftler evliliklerine bir şans daha verir. Ancak tüm bunlara rağmen evlilik çekilmez bir hal alıyor ve kavgaların ardı arkası kesilmiyorsa boşanmak en mantıklı yol olabilir.

Boşanmak için öncelikle bir Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvurmak gereklidir. Boşanma davalarında eşlerden birinin oturduğu yer veya davadan önce olan altı aydan beri beraber ikamet yer yetkili mahkemedir. Boşanma sürecinin başlaması için öncelikli olarak çiftlerden biri yetkili mahkemeye boşanmak istediğine dair dilekçe verir. Böylece süreç başlar.

Dilekçede boşanma olarak aile birliğinin temelden sarsılması şiddetli geçimsizlik ya da sadakat kavramının yitirilmesi gibi sebepler yazılabilir. Burada boşanma davasının ilk kimin açtığı esas bakımından önemli değildir. Bunun için boşanmak istediğine dair bir dilekçeyi ilgili aile mahkemesine takdim eder ve boşanma sebeplerini açıkça belirtir. Bunun için kanıtlayıcı deliller de istenebilir. Daha sonra ise karşı tarafta boşanmayı isterse karşı dava açarak o da kendi için haklı sebeplerini belirtir. Ancak davayı kendi oturduğunuz yerde görülmesini istiyorsanız davayı ilk açanın siz olması gerekmektedir.

 

Boşanma Davasında Neler Talep Edilebilir?

Davanız görülmeden önce eğer anlaşmalı bir boşanma yapacak iseniz karşılıklı olarak taleplerinizi dile getirirsiniz. Bunun için şartları bir kâğıda dökerek karşılıklı olarak imzalarsınız. 1 yılık evli iseniz ve boşanmaya iki tarafta istiyor ise evlilik birliğinin temelden sarsıldığı sebebi hâkim tarafından kabul görecektir. Sonraki süreçte ise boşanma kararının kabul görmesi için, hâkimin her iki tarafı da dinler. Bunun sebebi de tarafların açık rızası olduğunu görmektir. Yaptığınız bu anlaşma protokolü siz dinledikten sonra hâkim tarafından incelenir.  Sizin hazırladığınız protokolün tarafların ve çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurarak anlaşmada değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler çiftler tarafından da kabul edilirse boşanma akdi gerçekleşir.

 

Tedbir Nafakası Ne Demektir?

Boşanma davası süresince eğer hâkim karşı tarafın kendini geçindirebilecek durumu olmadığına kanaat getirirse karşı tarafa geçici tedbir nafakası bağlayabilir. Geçici tedbir nafakalarında kişilerin gelir durumu önem arz eder ancak gelirin az olması nafakanın bağlanmasına engel değildir. Burada önemli olan ne kadar miktar ödenebileceğidir. Boşanma sürecinde diğer önemli bir husus ise kişilerin barınma ihtiyacıdır. Bu süreçte birlikte oturulan ev için tarafların nerede oturduğu, çocukların okullarının nerede olduğu ve okul süresince çocuklarla kimin ilgilendiği önemlidir. Çünkü bu ortak konutta kimin kalacağı hususunda hâkim için önemli bir bilgidir.

Doğru bilinen yanlışlardan bir diğeri ise kadın davayı açarsa nafaka alamayacağıdır. Bu yanlış bir bilgi olup, böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca aile mahkemelerini genellikle kadınlar açısından olumlu kararlar vermektedir. Eğer çalışmayan eş için erkek çalışmıyor olsa bile nafaka ödemek durumunda kalabilir.

 

Boşanma Süreci Gerçekleştikten Sonra

Boşanma yoluyla gerçekleşen evlilik akdinin sonlanması durumunda kanunen düzenlenen şartlar geçerli ise taraflar maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Ancak bunu dilekçelerinde açıkça belirtmek zorundadır. Mesela ‘ ben 10.000,00 TL tazminat talep ediyorum’ şeklinde bir ifade geçerli olmaz. Bunun yerine maddi ya da manevi tazminat olup olmadığı açıkça belirtilmelidir.

 

Maddi Tazminat Nedir?

Çiftler evlenince ekonomik ve sosyal açıdan ortak bir hayata geçiş yaparlar. Eğer önceden bulunan bir evlilik sözleşmesi yok ise boşanma sonucunda ekonomik ve sosyal birliktelikleri de sona erer. Dolayısıyla bu birliktelik sona erince ekonomik anlamda mal paylaşımına giderler. Ayrıca kusursuz olan eş diğer eşten menfaatlerinin zarar görmesini gerekçe göstererek tazminat talebinde bulunabilir.

 

Maddi Tazminat Kararına Hükmedilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar

Evlilik birliğinin mahkeme kararı sonucunda tamamen sonlandırılmış olması gerekir. Evlilik sonlandırıldıktan sonra mutlaka maddi tazminat talebinde bulunulması gerekir. İstenilen maddi tazminat kusurlu olan tarafın maddi gücü dâhilinde olmalıdır. Evliliğin sona ermesi, maddi tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen çıkarlarında zarara sebep olduğu gerekçe gösterilmelidir. Maddi tazminat beklenen tarafın diğer taraftan daha fazla kusurlu ya da tamamen kusurlu olması şarttır. Maddi tazminat talebi dava esnasında ya da herhangi bir dava sürecinde başlatılabilir. Ya da bunlar bağımsız olarak dava sonuçlandıktan sonra talep gerçekleşebilir. Burada önemli olan 1 yıllık süre zarfıdır. 1 yıl içinde maddi tazminat talebinde bulunulmazsa dava zaman aşımına uğrar. Çünkü maddi tazminat sürecinde zaman aşımı kavramı mevcuttur.

 

 Manevi Tazminat İçin Gerekli Şartlar

Manevi tazminat için de birtakım şartlar gereklidir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • Evlilik birliğinin sona ermesi
  • Boşanma karanının verilmiş olması.
  • Manevi tazminat talebinde bulunulması
  • Manevi tazminat alınacak olan tarafın kusurlu bulunması.
  • Manevi tazminat alınacak olan tarafın diğer taraf boşanma nedenine sebep olması ve kişilik haklarına zarar vermesi
  • Kişilik haklarına verdiği zarar ile boşanma sebebi arasında geçerli bir bağın bulunması

Manevi tazminat için gerekli olan şartlardandır. Manevi tazminatta tıpkı maddi tazminat olduğu gibi zaman aşımı 1 yıldır. Manevi tazminat önemli bir husustur. Burada kişilik haklarınızın zedelenmesi, bunalıma sebebiyet verme, büyük üzüntü ve kedere sebep olma nedenlerinin mahkeme tarafından kabul görmesi gereklidir. Mahkeme tarafından talep edilen manevi tazminat tutarından daha fazlasına karar verilemez.

Bunlar dışında merak edilen konulardan biri de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası Ev kadınları, işten ayrılan kişiler, kendi başına geçimini sağlamayacaklar için bağlanan bir nafakadır. Bu şartlardan herhangi birini taşımanız durumunda yoksulluk nafakası alabilirsiniz. Ancak kendinize ait bir geliriniz, herhangi nedenle bağlanmış olan aylığınız, kira geliriniz, sigortalı olmanız, yoksulluğa söz konusu olamayacak şekilde mal varlığı bulunanlar yoksulluk nafakası talep edemezler. Tüm bunların dışında ise çocukların velayetinin sizde kalması sonucunda iştirak nafakası alabilirsiniz.

 

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası tamamen çocuğun eğitim, sağlık ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla alınan bir nafakadır. Ayrıca çocuğun artan eğitim masrafları, bakım masraflarının artması sonucunda iştirak nafakasının artırılması hususunda talepte bulunabilirsiniz. Burada mahkeme koşulları değerlendirerek iştirak nafakasının artırılıp artırılmayacağına karar verir.

Boşanmalar her zaman medeni bir şekilde gerçekleşmezler Bazı durumlar davalar çekişmeli olarak devam eder. Bu nedenle Boşanma süresince bir avukat ile çalışmanız size fayda sağlayacaktır. Avukatlar bu süreci gayet iyi bildiğinden size gerekli yol ve yöntemleri gösterirler. Çelişmeli davalar tarafları yıpratmakta olup, tek başına yürütülebilecek bir süreç değildir. Bu nedenle bir uzmandan destek almanızda fayda olacaktır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir