İhanet Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma sebepleri; özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere iki gruba ayrılır. İhanet yani aldatma, özel sebepler arasında yer alan boşanma sebeplerindendir. İhanet nedeniyle açılan boşanma davaları çekişmeli olarak görülmektedir. İhanet yani aldatma, eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşini aldatması anlamına gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı görülen davalar Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi gereği özel yargılama usulleri ile yapılmaktadır. Zina, evli bir kişinin gayri meşru bir şekilde başka biriyle cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerden birisinin başkasıyla sarılması, öpüşmesi gibi haller Türk Medeni Kanunu’na göre zina olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi hallerde açılan dava, haysiyetsiz yaşam sürme gerekçesiyle açılmaktadır.

 

Zina Nedir?

Evli bir kişinin eşi dışında herhangi biriyle cinsel ilişkiye girmesine zina denilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta, bir eşin bir başkasıyla öpüşmesi veya ona dokunması zina suçu olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi durumlarda açılan boşanma davası haysiyetsiz yaşam sürme üzerinden açılmaktadır. Mahkeme tarafından zinanın varlığı tespit edildiği takdirde, zina özel boşanma sebebine bağlı olarak boşanma kararı verilmektedir. Bu gibi durumlarda yani zinanın ispat edilmesi halinde mahkeme, tarafları diğer kusur durumlarına bakmadan boşama hükmü vermektedir.

 

İhanet Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Boşanma sebebi ihanetse, zinanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde kişilerin boşanma davası hakkı bulunmaktadır. Fakat burada önemli bir hak daha var,  o da boşanma sebebi geç öğrenilmiş olabilir. Bu durumda dava açma süresi, aldatmanın gerçekleşmesinden 5 yıl sonra zamanaşımına uğramaktadır. Şayet aldatılan eş, zinayı affediyorsa dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır. Zinayı affetme; yazılı veya sözlü olabildiği gibi, eşler arasında gerçekleşen davranışlarla da yapılabilmektedir. Örneğin; eşinin kendisini aldatılmasına rağmen, eşinin mesajları ve çağrıları üzerine evine dönen eş, zinayı affetmiş sayılmaktadır.

 

İhanet Sebebiyle Boşanma Davası Açmanın Yolları

İhanet sebebiyle açılan boşanma davası, özel bir sebep olduğundan yalnızca bu sebeple açılabiliyor. Fakat hem ihanet hem de şiddetli geçimsizlik gibi genel sebepleri içeren bir dava şeklinde eşler boşanma davası açabilme hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan Aile Mahkemesi ortadaki zina iddiasını ispatlarsa boşanmaya dair kararını bu neden üzerinde vermektedir ve her iki eş içinde davada daha farklı sonuçlar alınabilmektedir. Şayet zina iddiasının ispatlanması, boşanma kusurlarının değerlendirilmesi üzerinde dava sonuçlanır ve Hâkimin kararları da buna göre olmaktadır. Yani yalnızca aldatma nedeniyle boşanma davası açılıyorsa ancak bu İddia kanıtlanamıyorsa mahkeme davayı reddetmektedir.

 

İhanet Nedeniyle Boşanmalarda İspatta Kullanılabilecek Deliller

Aldatılan kişi zina iddiasını somut olayın özelliklerine göre farklı delillerle ispatlama yoluna gidebilir. Zinayı kanıtlayabilmek için de delilleri ispat edecek her türlü araçtan faydalanabilir. Bu araçlar şunlardır:

  • İhanet eden eşinin sevgilisi ile sinema, restoran, deniz kenarı gibi mekânlarda ve yerlerde samimi olduğunu gösteren video kamera kayıtları, fotoğraflar
  • Sosyal medya aracılığıyla web sitelerinde yaptığı aşk içerikli mesajlaşma kayıtları.
  • whatsApp, instagram, cep telefonu, SMS gibi her türlü medya araçları ve cihazları üzerinden eşinin, sevgilisi ile yaptığı mesajların dökümleri,
  • Eşinin karşı cinsten çocuğunun olması,
  • Eşin konakladığı otele ait kamera kayıtları,
  • Eşinin karşı cinsle cinsel birlikteliği neticesinde kalıtımsal ve meşakkatli bir cinsel hastalığa yakalanması sebebiyle tedavi görmesi
  • İhanet eden eşin sevgilisine hitaben kendi al yazısıyla yazdığı aşk ifade eden cümleler ve her türlü yazılar
  • Eşinin ihanet ettiğine dair sevgilisi ile otelin aynı odasında birlikte kaldıklarını ispatlayan resmi otel kayıtları gibi sıralanabilir.

 

Ancak belirtilen bu bütün delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerekir aksi takdirde hukuka aykırı deliller kapsamında değerlendirileceğinden delil olma özelliğini kaybedecektir.

 

Zina İspatında Yargıtay’ın İlkeleri

Yargıtay tarafından aldatmanın ispatı konusunda, belirlenmiş bazı ilkeler bulunmaktadır. Yargıtay’ın kararına göre; evli olan kadın ya da kocanın yalnızken ortak konuta, karşı cinsten birini alması delillendirilirse zina ispat edilmiş sayılmaktadır. Öte yandan eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli aralıklarla gece gündüz telefon görüşmesi yapması da aldatmanın ispatları arasında yer almaktadır. Ayrıca eşlerden biri, evlilik dışı ilişki kurarak başka birinden çocuk sahibi olmuşsa, ihanet direkt olarak ispatlanmış olmaktadır. Aile Mahkemesi, sadece kesin delillerle bakarak karar vermez. Aldatma davalarında Hâkim aldatmayı ispat eden olaylarla ilgili olarak eşlerin yemin etmesini isteyemiyor fakat bütün deliller toplandıktan sonra aldatmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini karar veriyor.

 

İhanet Davalarında Ses ve Video Kayıtları

Şayet eşlerden biri aldatıldığını düşünüyor ve bunu ispat etmek için çalışıyorsa, eşinin telefonunu dinleme, yüz yüze konuşmaları kaydetme ya da eşinin telefonunu dinleme hakkına sahiptir. Tabii burada dikkat edilecek husus yalnızca bir kereliğine bu işlemin yapılmasıdır. Video ve ses kayıtları, aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında delil olarak kullanılabilmektedir. Fakat bu kayıtların mahkemeye delil olarak sunulabilmesi için, aldatma olayının bu kayıtlarda gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Eğer alınan kayıtlar, sistematik ve planlı ise delil olarak sayılmamaktadır. Sistematik ve planlı bir şekilde yapılan ses ve video kayıtları, aldatma ispatı amacı dışında yapılan fotoğraf, ses ya da video kayıtları, konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması haberleşmenin gizliliğini ihlal olarak nitelendirilir. Bu da özel hayatını gizliliğini ihlal suçlarını doğurmaktadır.

 

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Ne Kadar Sürüyor?

Aldatma sebebiyle mahkemelere açılan boşanma davalarında; gerekli araştırmaların yapılması, delilerin ispatı için bilirkişi raporu istenmesi, tanıkların dinlenmesi, aldatma eyleminin incelenmesi gibi birçok hukuki işlem bulunmaktadır. Bu durum ihanet sebebiyle açılan boşanma davalarını çekişmeli boşanma davaları içine dâhil etmektedir. Aldatma nedeniyle açılan davalarda süreç her konunun detaylandırılması adına oldukça uzun sürebiliyor.

 

Aldatma Nedeniyle Açılan Boşanma Davalarında Avukatın Önemi 

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında, işinde uzman bir avukat desteği almak oldukça önemlidir. Aldatılan eş için boşanma neticesinde hak kaybına uğramaması, incinen şahsiyetinin ve toplumdaki itibarının onarılması için mahkeme kararında alacağı sonuçlar çok fazla önem taşımaktadır. Ayrıca mahkemenin sadece boşanmaya değil, aldatılan eşe kayda değer bir tazminat ödenmesine hükmetmesi de oldukça önemli bir husustur. Diğer bir yandan boşanma davasının kısa sürede sonuçlanması ve boşanmadan kaynaklanacak tazminat, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için profesyonel bir boşanma avukatından yardım almak çok faydalı olacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir