Boşanma Davalarında Hangi Delillere Başvurulabilir?

Bireyler sevgi ve hoşgörünün getirmiş olduğu mutluluğu beraber paylaşabilmek için evliliğe adım atmaktadırlar. 2 kişi bir hayatı birleştirmek amacıyla istedikleri zaman kanunlar çerçevesinde belirlenen şartları yerine getirerek evlenmektedir. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde evlilik yasalarla koruma altına alınmış olan bir kurumdur. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde yürürlükte olan kanunların içeriklerine göre taraflardan biri veya ikisinin herhangi bir sorun belirtmesi durumunda sağlanan evlilik kurumunun sonlandırılması da mümkündür. Evliliği sonlandırmaya boşanma denilmektedir. Burada bazen tek tarafın şikayetleri bazen ise iki tarafın birlikte almış oldukları kararlar etkili olarak boşanma sağlanabilmektedir. Yani kısaca evlilik birliğinin bozulmasına boşanma diyebiliriz. Bazı durumlarda boşanma aşamasında zorluklar ortaya çıkabilmektedir. Bir taraf boşanma isterken diğer taraf istememektedir. Bu tarz durumlarda boşanmak isteyen tarafın şikayetçi olduğu tarafla ilgili bazı delilleri mahkemeye sunması gerekmektedir.

Boşanma Sebepleri

Boşanmak isteyen tarafların pek çok farklı sebebi olabilmektedir. Bazen fikir uyuşmazlığı, bazen yaşanan sorunlar, bazen beklentilerin ortak olmaması gibi durumlarda bireyler arasında bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Evliliği devam ettirmek istemeyen bireyler boşanmak için mahkemeye başvurmaktadırlar. Eşinden boşanmak isteyen kişiler anlaşmalı olarak boşanırlarsa ortak şikayetler mahkeme tarafından dikkate alınarak anlaşmalı olarak bu boşanmayı sağlayabilmektedirler. Fakat karşılıklı olarak sorun belirtilerek boşanmak istenirse burada davaya delil göstermek gerekmektedir. Boşanmak için başvuran bireylerin boşanma aşamasında haklı olması en temel şartlardan bir tanesidir. Haksız olan biri boşanmak için başvurduğu zaman davası red olunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun boşanma sebeplerini altı temel başlık altında sıralamamız mümkündür.

  1. Zina yapmak boşanma sebeplerinden bir tanesidir.
  2. Hayata kast, kırıcı, aşağılayıcı davranış,
  3. Haysiyete uygun olmayan hayat sürme
  4. Terk etme
  5. Akıl sağlığı sorunları
  6. Evlilik birliğini sarsan bazı durumların yaşanması

 

Zina ile Boşanmaya Delil

Boşanmak için pek çok farklı sebep ortaya sunulabilmektedir. Fakat ülkemizdeki boşanmak için sıralanan sebepler altı başlık altında toplanmıştır. Bu sebeplerden bir tanesi zina yapmaktır. Zina yapmak 1. dereceden tam bir kusur hareketidir.  Eğer bir kimse diğer bir kimseden zina yaptığı için boşanmak istiyorsa bunun için bazı belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Özellikle kamuya açık alanlarda çekilmiş video, fotoğraf, güvenlik kamera görüntüsü, aşk içerikli yazılar, doktor raporları, otel konaklama kayıtları gibi bazı belgeler zina yapıldığına dair belge olarak sunulabilmektedir. Ayrıca gayri meşru bir çocuğun nüfusa alınması gibi durumlarda yine zinaya delil olarak gösterebilir. Bunun dışında adli tıp’tan alınan DNA raporu, bulaşıcı cinsel hastalık raporları gibi bazı şeyler de yeni zina nedeniyle davalarda kullanılabilmektedir. Zinayı öğrendikten sonra bu belgelerin geçerlilik süresi ülkemizdeki kanunlara göre 5 yıldır. 5 yıl içerisinde bu belgeler ile dava açılmazsa belgeler özelliğini kaybetmektedir. Eşini affetmeye dair bir delil var ise daha sonrasında tekrar gerçekleşmiş olan zina olayı neden gösterilerek boşanma talep edilemez. Yani anayasanın ilgili kanununun ilgili fıkrasında konu şöyle yer alır;” Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

 

Hayata Kast Ve Onur Kırıcı Davranış Maddesine Delil Belgeler

Boşanmak isteyen bireylerin hayata kast veya onur kırıcı davranışa dair bazı belgeleri mahkemeye sunumundan sonra boşanma gerçekleşebilmektedir. Burada önemli olan dava açılabilmesi için eşin hayata kast ettiğine dair doktor raporu veya adli tıp İhtisas kurumundan alınan bazı raporların sunulması gerekir. Bunun dışında polis karakolu veya Cumhuriyet Savcılığı tarafından eşinizin birebir şiddet uyguladığını gösteren veya tanıklar tarafından desteklenen olayı belirten belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Eşinizin size karşı onur kırıcı veya hayatınıza kast edecek şekilde davrandığına dair kamera görüntüleri veya fotoğraflarda mahkemeye sunulabilmektedir. Zina kanununda olduğu gibi affedildiği zaman bu durumlara sebep olan deliller tekrar mahkeme açılması halinde kullanılamamaktadır. Burada anlatılmak istenen şey 162. maddenin son fıkrasında yer alan affeden tarafın dava hakkı olmadığına dair maddedir.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürmeye Dair Gösterilebilen Belgeler

Boşanmak isteyen tarafların boşanma temel maddeleri arasında suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürmeyi göstermek de mümkündür. Burada boşanmak isteyen bireyler eşlerine karşı suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürmeye dair belgeler ile mahkemeye başvurabilirler. Burada önemli olan şey evlilik birliği içerisinde küçük düşürücü yüz kızartıcı herhangi bir suç işlenmiş olmasının belgeli olmasıdır. Yani eğer eşinizden boşanmak için suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürmeyi belge göstermek istiyorsanız eşinizin yargılandığı mahkemede ceza almış olduğu yargılamanın sonucunda infazın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Haysiyetsiz yaşam sürmeye dair elinizde bulunan fotoğraflar, video kamera görüntüleri, ses kayıtları gibi bazı belgeler de eşinize karşı tanıklar tarafından alınan beyan ve iddialarla karşılaştırılarak ispatı kabul görülerek boşanma işlemi gerçekleştirilebilir.

 

Terk Edilme İçin Mahkeme Şartları

Eşlerden biri bir diğerini terk ettiği zaman mahkemeye boşanma davası https://www.bozdaghukuk.com/bosanma-davasi-nasil-acilir açabilmektedir. Burada önemli olan şey evi terk eden kişinin sebeplerinin doğru araştırılmasıdır. Yani bir eş diğer eşin evden gitmesine karşı zorlayıcı bazı durumlarda bulunmuş ise evde kalan kişi evi terk edilmiş sayılarak mahkemede değerlendirmektedir. Terke dayalı boşanma sağlanabilmesi için en önemli şart eşinin evi terk etmesidir. İkinci önemli şart ise evi terk eden eşin 4 ay süreyle eve uğramamış olmasıdır. Bu madde ile boşanma sağlaması için 3 önemli şart vardır. Ayrıca evi terk eden eşe aile Mahkemesi hakimliğinden veya noterden ihtar çekilmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili önemli olan 4. şart ise şu şekilde olmalıdır. Eşe çekilen ihtarın içeriğinde evi terk eden eşe eve dönmesi için çağrı yapılması, dönmemesi durumunda terke dayalı boşanma davasının açılacağının bildirilmesi gerekir. İhtar ve geri dönebilmesi için yol masrafının gönderilmesi ve eve dönmek isteyen eşe döndüğü zaman eve girebileceği bir anahtarın bırakıldığı kişi ve adresin verilmesi olmalıdır. İhtar çekilen birey 60 gün içerisinde eve dönmezse bu kişiye boşanma davası açılabilmektedir. Yani evden 4 ay süreyle uzak duran bireyin ihtardan sonraki 2 ayda da eve dönmemesi terk ile boşanma davasının açılabilmesi için yeterlidir.

 

Akıl Hastalığı

Eşlerden biri bir diğerine akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilmektedir. Fakat burada önemli olan davanın açılabilmesi için eşin gerçek anlamda bir akıl hastalığına yakalanmış olması gerekmektedir. Örneğin eşin anksiyete, panik atak ve agorafobi, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu gibi durumları varsa bu tarz durumlarda tedavi uygulanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bazı hastalıklar tedavi edilebilir oldukları için bu tarz durumlarda akıl hastalığına dayalı boşanma davaları Aile Mahkemesi tarafından kabul edilemez. Eğer bir eşe akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası açılabilecek ise bazı şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Akıl hastalığına evlilik birliği içerisinde yakalanılmış olması şartı vardır. Ayrıca yakalanmış olan akıl hastalığının 3 yıl devam etmesi de şartlar arasındadır. Bunun dışında akıl hastalığına dair boşanmanın sağlanabilmesi için hastalığın tedavi edilmesinin mümkün olmadığını gösteren belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Akıl hastalığının türü ve neden olan etkenler gibi birçok durum mahkeme tarafından değerlendirildikten sonra sonuca bağlanmaktadır.

 

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelden sarsılması konu edilerek dava açılması mümkündür. Ülkemizde açılan çoğu boşanma davasında sebep ve kanunda bu maddeler gösterilerek dava açılmaktadır. Açılan bu dava türünde eşlerin mahkemeye itiraz hakları vardır. Bu maddeyi baz alarak boşanma davası açmaya çalışan eş bu maddeyi destekleyecek belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden gösterilen bazı durumlar şu şekildedir. Sadakatsiz davranışlar, başka kadınlarla ilişki, eşe şiddet ve cebir uygulanması, eşine sosyal ortamdan soyutlama gibi durumlar örnek gösterilmektedir.

Boşanma işlemleriyle ilgili Boşanma Avukatı  https://www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati sayfamızı ziyaret edin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir