Tüketici Hukuku

Bozdağ Hukuk, Tüketici ile satıcı arasında ortaya çıkan hukuki itilafların çözümü konusunda, taraflara danışmanlık ve yasal destek sağlamaktadır. Tüketici hakları, eğitim seviyesinin ve toplumsal farkındalığın artması nedeniyle, son yıllarda ciddi bir gelişme göstermiştir. Bu durum Tüketicilerin, yasaların kendilerine tanıdığı hakları etkin şekilde kullanmaları ile yakından ilgilidir. Tüketici mahkemesi ve Tüketici Hakem Heyetinde, ayıplı mal teslimi veya sair sebeplerle uğranılan maddi zararların tazmin için yapılan başvuru ve açılan davalarda, müvekkillerimizin haklarının etkin şekilde korunması için faaliyet yürütüyoruz.