Girdi yapan admin

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanmak isteyen eşlerden biri bunu gerçekleştirmek için bir takım hukuki gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekir. Böylelikle boşanmak için ilk adımı atmış olurlar. Boşanmak için gerekli evrakların başında boşanma dilekçesi gelir. Boşanma dilekçesinde boşanmak isteyen kişi boşanma gerekçelerini anlatır. Bu gerekçeleri destekleyen delilleri ortaya koyar ve bunların dosyaya eklenmesi gerekir. Daha sonra ise eklemek istediği,  bildirmesi […]

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

Eşlerden biri herhangi bir gerekçe olmadan diğer eşi terk ettiğinde ve geri dönmediği durumda boşanma davası açmaya hak kazanır. Ancak,  bu geri dönüş 6 aydan fazla devam etmişse, hâkim tarafından ihtar çekilmiş bu ihtarda sonuç alınamamış ise terk edilen eş boşanma davası açma hakkını elde eder. Diğer eş ise evi ve eşini terk etmiş sayılır. […]

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası devam eden bir evlilikte eşlerden birinin diğer eşi aldatması ile aile mahkemesinde açılan davadır. Zina evlilik kurumu devam ederken eşinin dışında başka bir kişiyle ilişki kurması durumudur. Eşlerden birinin bir başkasıyla öpüşmesi,  sarılması yâdaona dokunması gibi durumlar zina olarak kabul edilmez. Buna haysiyetsiz yaşam sürme denilebilir. Bu gerekçe ile boşanma […]

İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır?

İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır? İş mahkemeleri işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklara bakmakla görevli olarak kurulmuş özel ihtisas mahkemelerindendir. Bu uyuşmazlıklar iş davalarının konusunu oluşturur. İş davalarını şöyle açıklayabiliriz: İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri, yani hizmet akdi veya İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarla ilgili görülen davalardır. İş mahkemeleri kurulmadan önce işçi ve işveren arasındaki ihtilaflardan […]

İş Mahkemesi’nde Tanıklara Ne Sorulur?

İş Mahkemesi’nde Tanıklara Ne Sorulur? İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade, hizmet tespiti, ücret-mesai veya İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarla ilgili sorunlar yaşanabilir. İşçi ya da işveren olarak çalışma hayatında yer alanlar, İş Mahkemesi’ne konu olabilecek benzer bir sorun yaşadığında mahkemede tanık (şahit) göstermek isteyebilir. Böyle bir durumda […]

İş Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

İş Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır? Çalışma hayatında yer alan kayıtlı çalışanların sahip oldukları yasal hakları mevcuttur. Bu hakları bilerek çalışmaları, yaşayacakları olumsuz bir durum karşısındaki savunma ve itirazlarında yararlı olacaktır. İşçilerin hakları arasında şunlar yer almaktadır: — Aylık ücret hakkı ve sigortalı olarak çalışma hakkı, — İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih hakkı, — […]

İş Mahkemesi İstinaf Kararları Nelerdir?

İş Mahkemesi İstinaf Kararları Nelerdir? Çalışma hayatında işçiyle işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların kendi içinde çözülememesi sonunda İş Mahkemesi’ne götürülmesi durumu ortaya çıkabilir. Yasal işleyiş gereği önce arabulucuya başvurulur, sorunun çözülmemesi hâlinde artık dava başvurusu yapılabilecektir.

Kıdem Tazminatı Dava Süresi Ne Kadardır?

Kıdem Tazminatı Dava Süresi Ne Kadardır? Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması hâlinde iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçinin düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında iş yerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir.

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması, çalışan kadınların SGK’lı olduktan sonra, doğum yaptığı ve sonraki süreçte çalışmadıkları günler için sosyal güvenlik hayatının dışında kalması ve SGK’ya olan borçlanma durumudur. Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber doğum borçlanması tutarları da değişmektedir. Doğum borçları tarafınıza bildirilikten sonra 1 ay içinde ödenmesi zorunludur.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Genel olarak ekonomik, sektörel bölgesel krizler ya da zorlayıcı olan nedenlerle işyerinde var olan haftalık çalışma saatlerinin geçici şekilde en az üçte birine denk gelecek şekilde azaltılması ya da devamlılık koşulu aranmadan işyerindeki faaliyetin bütünüyle ya da kısmi şekilde en az dört hafta süreyle durdurulması, işyerinde üç ayı aşmayacak şekilde sigortalılara çalışmamış oldukları zamanlar için […]