Girdi yapan admin

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanununun 175.maddesinin 1.fıkrasına göre boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek eş,diğer taraftan fazla kusurlu bulunmamak şartıyla yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk nafakası şahsa bağlıdır. Boşanmayla birlikte veya boşanma gerçekleştikten sonra da istenebilir. Boşanma davası bittikten ve boşanma kesinleştikten en fazla 1 sene sonra yoksulluk nafakası talep hakkı kullanılmalıdır.

Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?

Yürütmenin durdurulması kararı bu kararın en önemli özelliği idari yargı alanına giriyor olmasıdır. Yürütmenin durdurulması kararının genel özelliklerinden bahsedecek olursak yürütmenin durdurulması kararı bir ara karardır. Yargılama yapılıp yargılama bitiminden sonra idari işlem ya da idari eylemler ile alakalı olarak herhangi bir şekilde mahkemenin vermiş olduğu net bir karar ortada yoktur.

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Meslek hastalığı, çalışanın, çalıştığı işte icra ettiği görevden dolayı karşılaştığı bedensel ve ruhsal olarak işi yapmasına engel durumların ortaya çıkma haline denir. Özellikle uzun süre aynı işi yapan çalışanların karşılığı meslek hastalığı sonucunda kişinin maddi- manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır. Meslek hastalığı sebebiyle açılan tazminat davaları kişinin bedenen ve ruhen yaşadığı sıkıntının maddi olarak […]

Kadına ve Aileye Yönelik Şiddet ve Kanun

Şiddet; insanın doğasında var olan ve çeşitli zamanlarda kontrolsüz olarak ortaya çıkan bir eğilimdir. Şiddet özellikle günümüzde yaşanan toplumsal bir sorun olup kadına karşı  ciddi bir eğilim halindedir. Zira erkek öfke birikimini şiddet adı altında ifade etme yolundadır. Erkekte saldırganlık durumu temel bir dürtü halindedir. Ve bunu genelde yaşadığı sorunlara istinaden evde eşine ya da […]

İş Arama İzni Nedir?

İş arama izni en çok merak edilen konulardan biridir. Bu konu hem işçiyi hem de işvereni oldukça ilgilendirmektedir. İş kanunu gözetmeyen işveren bazen iş arama iznini işçiye vermeyebilir ya da tam tersi durumda söz konusu olabilir. İşçide işverenin verdiği iş arama izni saatlerini suiistimal edebilir. Bu durum her iki tarafı da oldukça ilgilendirmektedir. Bu nedenle […]

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması

Evlilik birliğinde en önemli kişi gruplarından birisi şüphesiz çocuklardır. Evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocukların tüm hakları yasalarla korunma altındadır. Evlilik dışı çocuklar için de var olan hak ve sorumluluklar mevcuttur. Evlilik birliği dışındaki çocukların tanınması yani baba ile soy bağı kurmaları da evlilik dışı çocuğun tanınması davası ile hukukumuzda yer alır. Tek taraflı hukuk […]

Emeklilik Sebebiyle İş Akdi Feshi

İş Akdi; çalışan ile işveren arasında yapılan bir antlaşmadır. Bu anlaşma ile çalışan kişi, işverenine bağlı olmayı ve işverenin belirlediği kurallar ve ücretler çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş olur. İş Akdinin bir diğer adı da “İş Sözleşmesidir”. İş Akdi belirli bir zaman dilimi için yapılacağı gibi, zaman dilimi belirtilmeden yani belirsiz bir süreliğine de imzalanabilir. İş Akdi, […]

Doktor Hatası (Yanlış Tedavi) Tazminat Davası

İnsan yaşamında sağlığın değeri hiç bir şeyle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Yaşlısı genci kadını erkeği hastalıktan korunmak için gerekli tedbirleri alarak sağlıklarını korumaya çalışır. Buna rağmen kaçınılmaz hastalık durumunda da hastaneler ve doktorlar en büyük yardımcılardır. Hastanın iyileşmesi için gerekli teşhisin konulması buna göre tedavinin yapılması doktor kontrolünde yapılır. Bunun için gereken teçhizat da hastanelerde bulunur. […]

Boşanmada Eşlerin Eşit Kusuru

Boşanma karı kocanın yaşamının ileri ki dönemlerinde yeni bir ilişki ve yeni bir evlilik yapabilmesi için hukuki bir kararla aralarındaki resmi evliliğin tamamen sonlandırılması demektir. Boşanma evlilik kadar sık yaşanan ve normal karşılanan bir durumdur. Evlilik sosyal ortamda nasıl kabul edilmiş bir gerçekse boşanma hakkı da o kadar gerçek bir durumdur. Ancak hala bazı toplumlarda […]

Boşanmada Tanıkların Davaya Etkisi

Kadın ve erkek birbirleri ile birlikte bir yaşam istediklerinde evlenerek hayatlarını birleştirirler. Nikâh memurunun kıydığı nikâhta yakın çevre aileler ve arkadaşlar çiftin evliliğine tanıklık ederek mutluluklarını paylaşırlar. Toplumun çekirdek ailesini oluşturan evlilik adımı büyük hayallerle yapılır. İki insan birbirlerini sevince bütün zorlukları birlikte aşacağına inanır. Fakat günümüz koşullarında evliliklerin sürdürülmesi oldukça zorlaşmıştır.